آقای دکتر نادر حسن زاده

Dr. Nader Hasanzadeh

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (311522)

22
14
1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی