فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار

نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۲ بر اساس مجوز شماره ۱۰/۲۷۰۳/ص/۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره ۸۸۲۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، به صورت فصلنامه منتشر می گردد. این نشریه افتخار دارد مقالات علمی – پژوهشی پژوهشگران محترم در ارتباط با علوم کشاورزی پایدار را، که قبلا در جایی منتشر نشده باشند یا برای انتشار به نشریه دیگری ارسال نشده باشند، بررسی و داوری کرده و در صورت تایید چاپ و نشر نماید.

زمینه های بررسی و پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار به شرح ذیل می‏ باشند:

۱) مکانیزاسیون  ۲)  فرآوری محصولات کشاورزی  ۳) صنایع غذایی  ۴) زیست فناوری  ۵) مدیریت منابع آب و خاک   ۶) مرتع، زراعت و باغبانی ۷)  اقتصاد  و ترویج کشاورزی 

 در فرآیند ارزیابی علمی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ۱۴۰۰، این نشریه رتبه B را کسب نمود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات