آقای دکتر احمد غضنفری مقدم

Dr. Ahmad Ghazanfari Moghaddam

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180511)

55
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی