ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

Sixth International Conference on Studies of Agricultural Engineering, Farming and Plant Breeding

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات روز سه شنبه، 30 مرداد، 1403 توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

تاریخ برگزاری: 30 مرداد 1403

مهلت ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1403
شناسه ملی این کنفرانس: NRMPB06

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

محوره های کلیدی :

پژوهش های فناورانه با رویکرد تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

پژوهش های فناورانه مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی حوزه کشاورزی

مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری در صنعت کشاورزی

محوره های اصلی

· زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی

· ژنتیک و به نژادی گیاهی

· تنش های غیر زیستی در گیاهان زراعی

· تنش های زیستی در گیاهان زراعی

· نظام های زراعی زیست بوم سازگار

· تولیدات زراعی ارگانیک

· زیست فناوری گیاهان زراعی

· ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی

· به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی

· گیاهان زراعی جدید و فراموش شده

· فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی

· بهره وری و کارایی مصرف منابع در زراعت

· تغییر اقلیم و چالش های زیست محیطی در تولیدات زراعی

· فناوری های نوین در تولید محصولات زراعی

· مدیریت علف های هرز در زراعت

زیر محور های اصلی

1-کشاورزی و توسعه پایدار:

تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

میوه های مناطق معتدله

هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی

اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی

ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی

ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:

آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

نقش تغییرات آب و هوایی بر ویژگی های فیزیکی، کانی شناسی و میکرومرفولوژیکی خاک ها

هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

3- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک:

کاربرد کود ها و مواد آلی مختلف در خاک

روشهای مصرف کود در خاک

تنوع زیستی و روابط زیستی در خاک و ریزوسفر

شیمی و آلودگی خاک و کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلودگی خاک

اصلاح خاک های شور و سدیمی

4- منابع طبیعی و توسعه پایدار:

مباحث نوین در منابع طبیعی

تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

روشهای پالایش در منابع طبیعی

ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

صنعت چوب و کاغذ

5- علوم صنایع غذایی:

مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

میکروب شناسی مواد غذایی

6- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:

محصولات تراریخته

بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

زراعت و اصلاح نباتات

روشهای جدید به نژادی در گیاهان

بیوتکنولوژی ، کشت بافت

7- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:

صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای

سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

8- علوم شیلات و آبزیان:

کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

تکثیر و پرورش آبزیان

بهداشت و بیماری های آبزیان

صید و بهره برداری

9- علوم دامی و دامپزشکی:

کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی

دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

10- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:

کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

11- نانو تکنولوژی در کشاوزی:

نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی

نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی

نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی

نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

12- علوم زراعت:

تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

13- علوم جنگل و مرتع:

علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل

مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع

جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل

نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل

پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل

آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع

اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع

مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی

کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام

محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

14- بیابان و بیابان زدایی:

ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان

کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی

بیابانزایی و توسعه پایدار

خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

15- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست:

نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

آینده پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید

نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور

نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی

نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی

نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی بخش کشاورزی

کاربرد فناوری های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

16- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:

زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

خشکسالی و تغییرات اقلیمی

طوفان ، صاعقه و ریزگرد

کاربرد فناوری های نوین در مدیریت سوانح طبیعی

نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار

اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت

حیات وحش و استفاده چند منظوره

17- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:

انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )

انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست

سیاست های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

فن آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی

سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن

نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار

راه کارهای مدیریت و بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن

تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران

بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

18- زیست بوم پایدار و توسعه:

محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

19- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:

نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی

تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت

اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی

پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم

اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات

توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم

قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

20- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست

آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت

کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار

مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی

جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی

مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

21- محیط زیست ،آب و فاضلاب:

انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن

مهندسی آب و فاضلاب

فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب

تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر

مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی

اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی

استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده

مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب

روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

22- محیط زیست ، هوا و صوت:

پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک

ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن

مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:

فضای سبز و محیط زیست شهری

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

نقش و جایگاه فضای سبز در طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی

اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:

گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری

گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری

استانداردسازی خدمات گردشگری

زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته

گردشگری به عنوان صنعت جایگزین

نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری

گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری

رویکردهای نوین در صنعت گردشگری

فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری

اکوتوریسم و گردشگری معاصر

گردشگری و انرژی های نو و پایدار

آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران

ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری

موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری

نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور

گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست

مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری

گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی

گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی

گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت

گردشگری درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

تغییرات آب و هوایی و گردشگری

گردشگری مذهبی ، فرهنگی

گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار

گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن

گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری

گردشگری وموسیقی های محلی

نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

آموزش و تورگردانی گردشگری

گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

25-مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه جغرافیا:

جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی

توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی

جغرافیای سیاسی

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

جغرافیا ومدیریت جامع شهری

جغرافیا ی پزشکی

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

جغرافیا و فناوریهای نوین

برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و محیط زیست

برنامه ریزی شهری

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ژئومورفولوژی

جغرافیا، دفاع و امنیت

درج در تقویم: 25 فروردین 1403 - تعداد مشاهده 722 بار