مجله علوم و فنون زنبور عسل

Journal of bee science and tecniques

مجله علوم و فنون زنبورعسل، اولین مجله علمی تخصصی زنبورعسل در کشور می باشد و با توجه به اینکه مجلات علمی پژوهشی فراوانی در کشور مقالات علمی مرتبط با زنبورعسل را منتشر می نمایند لذا در هیات مدیره انجمن زنبورعسل تصمیم گرفته شد که مجله انجمن برای ارتباط بیشتر با تولیدکنندگان صنعت زنبورداری در قالب یک مجله علمی-ترویجی مننشر گردد.لذا طی نامه به شماره ۱۲۴/۲۰۰ مورخ ۸۷/۱/۲۷ در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار نشریه را دریافت نمود و پس از تلاش های بسیار زیاد، درخواست اعضای هیات مدیره مبنی بر علمی-ترویجی شدن مجله علوم و فنون زنبورعسل در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم و تحقیقات فناوری در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۰ مطرح گردید و سرانجام طی نامه به شماره ۳/۲۷۰۹۴۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ درجه علمی- ترویجی این مجله ابلاغ گردید.
اعضای هیئت تحریریه و عوامل اجرایی مجله در تلاش هستند تا با همکاری کلیه استادان و پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقه مند حول محورهای علمی مجله بصورت مستمر در راستای ارتقاء و کیفیت علمی مجله تلاش نموده و موجبات توسعه و پیشرفت علمی کشور و گسترش مرزهای دانش را فراهم نمایند.

حوزه پذیرش مقالات:

در حیطه پرورش زنبورعسل و تمامی مسائل زنبورعسل از جمله آفات و بیماری ها، تغذیه، گیاه شناسی و . . .