مجله آفات و بیماریهای گیاهی

Plant pests and diseases

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می باشد که از سال ۱۳۲۵ تاکنون به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه "تحقیقات گیاه پزشکی کشور" به چاپ می رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین المللی است.

مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری های گیاهی ارائه می شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلا در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۸/۳/۲۰۴۶۱۸ مورخ۱۳۹۱.۱۰.۲۴ با اعتبار علمی - پژوهشی تجدید شده است.

امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه ی محققین و متخصصین گیاه پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه یابد.

* این نشریه توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همکاری انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی ایران، منتشر می شود.

· حوزه های تحت پوشش:

- حشره شناسی کشاورزی: اکوفیزیولوژی حشرات، اکولوژی حشرات، بیولوژی حشرات، پاتولوژی حشرات، رده بندی حشرات، سم شناسی، فیزیولوژی، کنترل درختان میوه ، مقاومت گیاهان به آفات

- بیماری شناسی گیاهی: بیماری های قارچی، پروکاریوت های بیماری زای گیاهی، قارچ شناسی، مقاومت گیاهان به بیمار ی های گیاهی، ویروس شناسی گیاهی، ویروس شناسی مولکولی

- مدیریت آفات و بیماری های گیاهی: کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی، مدیریت انبوهی آفات

- جانورشناسی کشاورزی

- محیط زیست-پرندگان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات