ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات جانور شناسی

Journal of Animal Diversity

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, جانور شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2676-685X

Journal of Wildlife and Biodiversity

حوزه های تحت پوشش:جانور شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2588-3526

Iranian Journal of Animal Biosystematics

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی


ترتیب انتشار:سالانه
شماره استاندارد: 1735-434X
شاپای الکترونیک: 2423-4222

Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology

حوزه های تحت پوشش:جانور شناسی, علوم دامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 1735-8884
شاپای الکترونیک: 2228-5083
شاپای الکترونیک: 2322-1879
شماره استاندارد: 2251-8894
شاپای الکترونیک: 2252-0554
شماره استاندارد: 2008-2525
شاپای الکترونیک: 2251-6190
پشتیبانی