آقای دکتر رسول زارع

Dr. dr Rasoul Zare

استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378174)

6
51
38
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی