دوفصلنامه رستنیها

Botanical Journal of Iran

دوفصلنامه علمی رستنیها، یکی از نشریات رسمی موسسه تحقیقات گیاه‌ پزشکی کشور است که انتشار آن طی مجوز شماره ۱۲۴/۱۲۷۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۷۹ آغاز گردیده و درجه علمی آن طی مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۴ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است.

این نشریه، مقالات تحقیقی-راهبردی، گزارش‌ ها و مقالات کوتاه علمی و تک‌نگاره‌ ها (منوگراف‌ ها)ی تهیه شده در زمینه‌ های سیستماتیک و تنوع زیستی قارچ‌ ها و گیاهان (با مفهوم وسیع) را با رعایت کامل راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار به طور رایگان منتشر می‌ نماید.

رستنیها از سوی هیات داوران ستاد بیست و ششمین دوره هفته کتاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آذر ماه ۱۳۹۷ به عنوان "مجله شایسته تقدیر" برگزیده شد. این نشریه همچنین در ارزیابی مجله های علمی ایران در رشته گیاه پزشکی در همان سال توسط فرهنگستان علوم (گروه علوم کشاورزی) در رتبه "خوب" قرار گرفت. اخیرا، طی انتشار پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی (سال هشتم، شماره دوم، اسفند ۱۴۰۰)، رستنیها در ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی سازمان تات، رتبه +A و امتیاز ۹۵ را کسب نمود.

حوزه پذیرش مقالات:

· تحقیقات بنیادی و راهبردی در حوزه علوم گیاهی با موضوعات تاکسونومی و بیوسیستماتیک گیاهان، جلبک‌ها و قارچ‌ها.