بررسی اهمیت احداث باغچه های خانگی بر بهبود سلامتی، امنیت غذایی و اقتصاد خانواده ها و جامعه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JAGH02_148

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه انتظار می رود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۹ میلیارد نفر برسد، تامین امنیت غذایی و نیاز مداوم به افزایش تولید و ذخیره مواد غذایی بیش ازپیش وجود دارد.کشورهای سراسر جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه با درگیر شدن بیماری های همه گیر، گرسنگی و کمبود غذا در آن ها حادتر است، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده و جلوگیری از ناامنی غذایی و قحطی، با استراتژی های مختلف مقابله می کنند. در سال های اخیر علاقه فزاینده ای برای تقویت و تشدید تولید مواد غذایی محلی به منظور کاهش اثرات نامطلوب تنش های جهانی مواد غذایی و نوسانات قیمت مواد غذایی وجود داشته و توجه زیادی به باغچه های خانگی به عنوان یک استراتژی برای افزایش امنیت غذایی و تغذیه خانوارها وجود دارد. باغچه های خانگی بخش جدایی ناپذیر از سیستم های غذایی محلی و چشم انداز کشاورزی کشورهای درحال توسعه در سراسر جهان هستند.. پیش بینی می شود که تولید جهانی غذا باید ۷۰ درصد افزایش یابد تا بتواند میانگین کالری موردنیاز روزانه جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ را برآورده کند. تامین منابع موجود برای تولید مواد غذایی سالم و کافی، ازجمله زمین، آب، نیروی کار و اعتبارات لازم رز به روز با مشکلات زیادی مواجه شده و نوآوری کشاورزی بیشتر با مسائل فزاینده تغییرات آب وهوا و تخریب منابع طبیعی پیچیده می شود. از طرفی امروزه انسان ها به شکل های گوناگون در معرض تجمع و با باقیمانده انواع سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی قرار دارند. جمع شدن این مواد در بدن، مشکلات زیادی را برای سلامتی آن ها به وجود می آورد. باغچه های خانگی یک استراتژی محلی آزمایش شده طی سالیان زیادی هستند که به طور گسترده توسط جوامع محلی با منابع محدود در شرایط مختلف اتخاذ و اجرا می شود. تولید مواد غذایی از طریق احداث باغچه های خانگی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به طور گسترده به عنوان یکی از راهکارها برای کاهش گرسنگی و سوءتغذیه در مواجهه با بحران های جهانی غذا مورداستفاده قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

امنیت غذایی ، باغچه های خانگی ، تولید محصول سالم و پایدار

نویسندگان

سیب گل خوشکام

عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمانتحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران