خلاصه فعالیتهای علمی سازمان مدیریت صنعتی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 487
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 371
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 23
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان مدیریت صنعتی

واکاوری محدودیت ها،چالش های مدیریت در عرصه مدرن جهانی نوشته عبدالرضا وکیل آزاد سرابینقش ابعاد رفتاری شغل بر کارایی و اثربخشی نیروی انسانی نوشته رضا آقاییضرورت راهبرد تکنولوژی و نوآوری مدل کسب وکار در راستای توسعه بنگاه نوشته نادر محمدیتاثیر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات نقره بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش اکسیداتیو القاء شده توسط لیپوپلی ساکارید نوشته رضا مبصریمطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) نوشته سینا شالی بیگشناسایی و رتبه بندی ابعاد حاکمیت شرکتی موثر بر توانگری مالی در صنعت بیمه(مطالعه موردی: مدیران شرکت های بیمه استان کردستان) نوشته آزیتا اسدیبررسی ارتباط بین چرخه فکری بیوریتم و اثربخشی آموزش ضمن خدمت با نقشمیانجی تعداد ساعات خواب کارکنان در شرکت گاز استان گلستان نوشته نسرین شهری و فاطمه اکبریبررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر عملکرد ستاد مرکزی بانک ملت تهران با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه چابکی سازمانی نوشته شبنم علی عسکریبکارگیری فناوری اطلاعات(IT) در ارتقاء مدیریتی یکپارچه بحران شهری نوشته محمد جواد حاجی حسینیمدیریت شهری و شناسایی فرصت های کارآفرینی نوشته محمد جواد حاجی حسینیتوجه مدیریت شهری به حریم شهرها از طریق مکانیزم های انگیزشی برای کشاورزان نوشته محمد جواد حاجی حسینیخلاقیت و نوآوری در جهت بهره وری نیروی انسانی سازمانی نوشته محمد جواد حاجی حسینیمشارکت شهروندان در رسیدن به اهداف مدیریت شهری نوشته محمد جواد حاجی حسینیبرنامه ریزی مدیریت شهری در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری نوشته محمد جواد حاجی حسینیتسهیل نیل به اهداف سازمانی با آموزش در مدیریت شهری نوشته محمد جواد حاجی حسینیتاثیر عملکرد مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری نوشته محمد جواد حاجی حسینیبررسی شیوه های مداخله مدیریتی در انواع بافت های شهری نوشته محمد جواد حاجی حسینیتحقق حمل و نقل هوشمند در راستای مدیریت زیست محیطی نوشته محمد جواد حاجی حسینیشناسایی چالش های بافت های کهن و فرسوده در جهت ساماندهی نوشته محمد جواد حاجی حسینیعملیات راهبردی اطفاء و کاهش حریق از طریق آموزش و مشارکت نوشته محمد جواد حاجی حسینی

کنفرانسهای برگزار شده سازمان مدیریت صنعتی

تاکنون 4 کنفرانس توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان مدیریت صنعتی به صورت زیر است: