خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 159
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 642
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 128
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی علوم شناختی

طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد شناختی داوطلبان استخدام در دانشگاه های افسری آجا نوشته رضا کاظمیاثربخشی داستان خوانی مشارکتی بر درک استعاره بدن مند کودکان درخودمانده نوشته جیران زبردست و مهدیه کرمی و علیرضا مرادیطراحی، ساخت و بررسی ویژ گی های روان سنجی پرسشنامه الگوی ادراک زمان به صورت استعاری، مبتنی بر تحلیل شناختی- پیکره ای در فارسی زبانان نوشته فاطمه رئیسیالگوی عملکردی بازشناسی هیجان های اساسی با استفاده از آزمون رایانه ای کن تب (CANTAB) در جمعیت ایرانی نوشته میثم صادقیاثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و توانبخشی شناختی رایانشی حافظه کاری بر سرعت پردازش و علایم نارساخوانی در کودکان نارساخوان دوزبانه نوشته محبوبه باقری و پیمان حسنی ابهریانمقایسه آستانه مطلق خوانایی ده فونت پرکاربرد فارسی در خواندن به شیوه RSVP نوشته حسین سامانیتوسعه حرفه ای معلمان و تغییرمفهومی ازطریق محیط ساختن دانش نوشته زینب رحمتیمدل سازی تصمیم گیری اجتماعی با استفاده از رویکرد یادگیری تقویتی نوشته سحر افتاده بالانیمدل پیشبین اعتقاد بهداشتی در استرس پس از آسیب بیماران کروناویروس: نقش واسطه ای تفکر رویدادی آینده نگر نوشته میثم صادقیPsychometric Properties of the Persian Version of the Instagram Addiction Test (IAT) in the Iranian Population نوشته Peyman HasaniAbharianمعنی شناسی شناختی، فقه اللغه ایرانی و ادب فارسی: تحلیل درزمانی انطباقهای مفهومی ’رخ‘ و ’روی‘ در متنهای نظم و نثر فارسی بر پایه نظریه پیش نمونی نوشته محمدرضا شادمانیواکاوی نظریه انسان شناسی شناختی لوسن و مکالی درباره نظام مناسک دینی نوشته مهدی فخیمی کامرانتاثیر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر حافظه خودزندگی نامه ای، تفکر آینده نگر رویدادی و افسردگی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی نوشته حسین سعادتی و ویدا میرابوالفتحیThe Mediating Role of Need to Relatedness and Social Isolation Schema in Relation between Perception of Maternal Warmth and Hope in Emerging Adulthood نوشته Fatemeh Ghamariمطالعه تاثیر روان درمانی گروهی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر افسردگی زنان نوشته زهرا رحیمی یگانهیک مدل جدید پیش بینی رفتار هیجانی مبتنی بر حافظه ی انجمنی دو سویه نوشته مهسا روانبخشEffectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy (ACT Rehab) on Quality of Life, Severity and Duration of Pain; in Women With Chronic Low Back Pain نوشته Peyman Hassani AbharianEfficacy of Cognitive-Behavioral Interventions in Weight Loss of People with Body Mass Index of ۳۰ or Above (Obesity) نوشته Hamed EkhtiariComparison of Prospective and Retrospective Memory and Attention in Patients with Chronic Low Back Pain with Healthy People نوشته Peyman Hassani AbharianThe Efficacy of Psychoneurotherapy on Reducing Symptoms Severity in Treatment Naïve Patients With Obsessive-Compulsive Washing نوشته Ali Akbar Saremi

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تاکنون 3 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی علوم شناختی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: