فصلنامه تازه های علوم شناختی

Advances in Cognitive Sciences

فصلنامه تازه‌های علوم‌شناختی، تنها مجله تخصصی علوم شناختی در کشور است. اولین شماره این فصلنامه در سال ۱۳۷۸ منتشر شد، و از آن زمان به بستر مناسبی برای طرح دیدگاه‌ها و پژوهش‌های اساتید رشته‌های مرتبط با علوم‌ شناختی در ایران تبدیل شده است.

فصلنامه تازه های علوم شناختی یک مجله مرتبط با حوزه گسترده علوم شناختی است که مقالات خود را بر پایه peer review انتخاب می کند.ارتقای علوم شناختی در ایران، تشویق تبادل آرای صاحب نظران و کمک به پژوهش و آموزش در این حوزه علم از اهداف این فصلنامه است.مخاطبان این فصلنامه روان شناسان، متخصصین حوزه های مختلف علوم شناختی می باشند.
حوزه های پذیرش مقاله :

علوم شناختی، روان­شناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی، مدل سازی شناختی، پردازش سیگنال و تصویربرداری مغز، آموزش و پرورش و بازتوانی شناختی و فلسفه ذهن و زبان شناسی شناختی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات