آقای دکتر مهدی شهبازی

Dr. Mehdi Shahbazi

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (456190)

16
58
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی