فصلنامه چشم انداز امین

Journal of Amin vision

نشریه علمی - تخصصی چشم انداز امین در روانشناسی، به همت گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی امین فولادشهر از سال ۱۳۹۲ کار خود را آغاز نمود. این نشریه با هدف ایجاد بستر لازم به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان و فراهم آوردن فرصتی جهت نشر آخرین دستاورد های علمی محققین و اساتید رشته روانشناسی شروع به کار نموده و دست اندر کاران این نشریه امیدوارند با اتکا به قدرت لایزال الهی بتوان گامی هر چند کوتاه در راستای ارتقای سطح علمی جوانان و دانشجویان ایران زمین بردارند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)