فصلنامه روانشناسی شناختی

Cognitive psychology

فصلنامه روان شناسی شناختی به صاحب امتیازی دانشگاه خوارزمی با رتبه علمی پژوهشی(ب) مورد تایید وزارت علوم منتشر می شود.

به منظور ارتقای علمی روان شناسان بالاخص فارغ التحصیلان رشته روان شناسی و ترغیب پژوهشگران برای انجام پژوهش در حیطه روانشناسی شناختی، فصلنامه روانشناسی شناختی بعد از اخذ مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه خوارزمی منتشر می شود.

حوزه های تحت پوشش: ۱.جنبه های روان شناختی و روان فیزیولوژیکی بیمار یهای مزمن ۲. استرس و مقابله ۳. مدل های رفتاری، شناختی و اجتماعی مرتبط با سلامتی

اهداف :

توسعه دانش در زمینه های علوم شناختی با تاکید بر حوزه روان شناسی شناختی
توسعه دانش در زمینه های عصب روان شناسی شناختی
انتشار اندیشه ها و پژوهش های محققان حوزه علوم شناختی و رشته روان شناسی شناختی در ایران و خارج از کشور
انتشار پژوهش های بنیادی، بنیادی/کاربردی و کاربردی در حوزه علوم شناختی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات