Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 232
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 521
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاه دولتی: 37
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1«حی بن یقظان» و استلزامات فردی و جمعی آن
فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی1394
2جایگاه بین المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات بین المللی1395
3ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی
فصلنامه راهبرد فرهنگ1390
4بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه راهبرد فرهنگ1396
5روایت زنان سالمند از زندگی در دنیای مدرن
دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی1392
6درون مایه های سیاسی آثار ادیب الممالک فراهانی

فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1391
7فرصت های ایران برای تبدیل به قدرت برتر منطقه ای
فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1391
8بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم در زمینه گروه های مرجع در دهه ۱۳۸۰
فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1395
9تربیت اسلامی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه با توجه به دریافت دانشجویان
فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی1395
10آرمان بازاندیشانه - آرمان ازخودبیگانه در تحصیلات دانشگاهی
فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1400
11درآمدی بر تبارشناسی موانع اسلامی شدن دانشگاه ها در ایران با تاکید بر مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی1394
12اسلامی شدن دانشگاه در ایران بعد از انقلاب؛ فراتحلیلی از پژوهشها
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی1396
13بررسی و نقد کتاب قانون ملل
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1395
14آشفتگی در نظر، شتاب زدگی در عمل نقد کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانهسید عبدالامیر نبوی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1396
15امنیت در ساحت عدالت اجتماعی؛ از فرایندها تا برایندها تاملی در کتاب عدالت و امنیت ملی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1397
16اولویتهای اقتصاد سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بررسی تطبیقی کشورهای شرق آسیا با تمرکز بر رویکرد نظری نظم اجتماعی داگلاس نورث
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1399
17فرصت ها و تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما
فصلنامه مطالعات رسانه های نوین1400
18تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران
مجله صفه1397
19تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیئ در نظریه جزئی های برهنه
دوفصلنامه شناخت1390
20نقد روش پنهان نگاری در کاربست آن برای فلسفه فارابی
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی1394
21بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی
نعمت الله موسی پور
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی1390
22نقش و جایگاه آموزش عالی در دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده آمریکا: با تاکید بر عملکرد آن در قبال ایران
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی1395
23اخوان المسلمین و النهضه: عقاید مشابه مسیر متفاوتسیدعبدالامیر نبوی فصلنامه تخصصی علوم سیاسی1393
24فروپاشی حکومت مبارک در مصر؛ یک تحلیل ساختاریسیدعبدالامیر نبوی فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی1394
25مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران
فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1390
26جایگاه فرولایه فوق محسوس در نظام فلسفه کانت
دوفصلنامه متافیزیک1392
27اخلاق به مثابه سیاست درون نهاد در جامعه امروزی
فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران1397
28دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا؛ فرصت ها، تهدیدها و راهبردها
فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1396
29اشتراوس و بازخوانی فلسفه سیاسی فارابی به عنوان راه حل بحران جدید غرب: متن، تفسیر و نقد


فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1396
30مطالعه تطبیقی سیاست های علمی کشورهای ترکیه و مالزی با تمرکز بر علوم انسانی
فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1396

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاکنون 0 کنفرانس توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تاکنون با 135 پژوهشگر از 46 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 164 مقاله نویسنده اول
  • 60 مقاله نویسنده دوم
  • 25 مقاله نویسنده سوم
  • 7 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی