خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 254
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 515
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 38
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 17 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فرصت های نابرابر و مشارکت اقتصادی زنان نوشته نریمان یوسفیگرایش های دینی معاصر و وضعیت موسیقی در ایران پساانقلابی نوشته رضا صمیمطرح "روش شناسی گفتگو" در پژوهش های فرهنگی نوشته جبار رحمانینگرش دانشجویان درباب خانواده، زنان و جنسیت نوشته خدیجه کشاورزمطالعه پدیده بی هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه های ایلام (ارائه نظریه مبنایی) نوشته جبار رحمانی و بهروز سپیدنامهبررسی تاثیر ساختار شبکه های اجتماعی بر ویژگی های کارآفرینانه درمیان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام نوشته سردار فتوحیزیبایی طبیعی و اخلاق در اندیشه کانت نوشته رضا ماحوزیسرشت شبکه ای دانش در قرن بیستم و ضرورت اتخاذ رویکرد شبکه ای نوشته رضا ماحوزیارائه الگوی انسان کارآفرین از دیدگاه قرآن کریم با استفاده از تحلیل مضمون نوشته رضا مهدیسفره های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی نوشته جبار رحمانیفرهنگ و شخصیت در اصفهان مطالعه ای انسان شناختی در باب یک گونه شخصیتی در شهر اصفهان نوشته جبار رحمانیاز جماعت های جوانمردان تا هیئت های عزاداری؛ نگاهی به تداوم ها و تغییرات در زندگی عامه مردم ایرانی نوشته جبار رحمانیرقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان شناختی به رقص های سنتی نوشته جبار رحمانیبازنمایی شهر در رمان های فارسی دهه ۴۰ نوشته عباس کاظمیعرف عام در نظریه های آنتونیو گرامشی نوشته سردار فتوحیFrom the Conflict of the Faculties to the Reconciliation of Knowledge and Nature at Kantian University and Its Lessons for Iran's Higher Education نوشته رضا ماحوزیتحولات فرهنگی و تفاوت های بین نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تاکید بر مادران و دختران نوشته جبار رحمانیمطالعه تطبیقی تاثیر فعالیت های بعداز مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های هوشمند و سنتی شهر قزوین نوشته حسین ابراهیم آبادیپروبلماتیک هویتی جنبش چپ دانشجویی دهه۱۳۸۰ در ارتباط با جنبش زنان و جنبش کارگری رویکردی با تکیه بر نظریه بسیج منابع نوشته علیرضا مرادیسوسیالیسم و اراده معطوف به شکست (نقد و بررسی کتاب سوسیالیسم، ایده شکست خورده ای که هرگز نمی میرد) نوشته مرتضی بحرانی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: