آقای دکتر رضا صمیم

Dr. Reza Samim

دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179936)

1
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی