خلاصه فعالیتهای علمی سازمان نظام مهندسی ساختمان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 258
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 528
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 82
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان نظام مهندسی ساختمان

آرمان سیزدهم توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( مقابله با تغییر اقلیم با محوریت شهر اصفهان) نوشته محمود مهرابمدیریت منابع آبی با بهرهگیری از آب مجازی و ایجاد بازار آب نوشته محمود مهرابطراحی محور پل سی وسه پل اصفهان با رویکرد مشارکتی مبتنی برخوانش فضاها نوشته امیرحسین حیدری ترکمانیبررسی عملکرد نظام مدیریت شهری و ا هداف آن در ایران نوشته بهنام علیپوربررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در مناطق پر رفت و آمد شهر کرمان با استفاده از تکنیک های آماری و GIS نوشته محمدحسن محمدییک رمز پردازی معمارانه : تحلیل هندسه نمادین در یک گره منحصر به فرد در تزئینات آجرکاری منار جام با تکیه بر ارتباط معنا و فرم در هنر گره چینی نوشته پژمان گنجیمدارس نسل چهارم: مدارس فب لبFAB۱-SCHOOL پلی از طراحی و هنر تا فناوری و صنعت نوشته محمد مرادی و علی مرادی و جعفر مرادیکاهش مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان نوشته امید جباریاجرای سازه های فلزی با استفاده از فناوری های نوین نوشته مهدی منصوربهمنیشاخص های منحصر به فرد معماری اسلامی نوشته مهدی منصوربهمنیمسئولیت حقوقی و روش حل اختلاف مشکلات قراردادهای ساخت و ساز دولتی بین کارفرمایان و پیمانکاران نوشته سیدمعین میرحسینییک رمز پردازی معمارانه : تحلیل هندسه نمادین در یک گره منحصر به فرد در تزئینات آجرکاری منار جام با تکیه بر ارتباط معنا و فرم در هنر گره چینی نوشته پژمان گنجیمقایسه رفتار و الگوی جریان در مدلهای فیزیکی سرریز سد سلمان فارسی و سد کلوانس خوی نوشته سیدمعین میرحسینییک رمز پردازی معمارانه : تحلیل هندسه نمادین در یک گره منحصر به فرد در تزئینات آجرکاری منار جام با تکیه بر ارتباط معنا و فرم در هنر گره چینی نوشته پژمان گنجیمصالح بکار رفته و اجزای مختلف آب انبارها نوشته سعید طالب روحیارائه مدلی جهت کاهش زمان انتظار اتوبوس در مدیریت شهری مطالعه موردی شهر بیرجند حدفاصل میدان ابوذر و میدان سوم مدرس نوشته محسن بهدانینقش مدیریت شهری در توسعه اکوسیستم نوآوری نوشته روزبه حیدری نژادیک رمز پردازی معمارانه : تحلیل هندسه نمادین در یک گره منحصر به فرد در تزئینات آجرکاری منار جام با تکیه بر ارتباط معنا و فرم در هنر گره چینی نوشته پژمان گنجیبررسی و مقایسه مقاومت مکانیکی بتن با الیاف بازالتی و سبک دانه های پرلیت و تعیین درصد بهینه برای آنها (مقاومت فشاری بتن) نوشته محسن بهدانیتاثیر به روز رسانی طرح و ساخت کالبد شهری بر ایجاد یکپارچگی و ارتقای فرهنگ شهرنشینی با مطالعه موردی استان تهران نوشته احمد مهربان

کنفرانسهای برگزار شده سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاکنون 3 کنفرانس توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت زیر است: