Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 358
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 282
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 421
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 33
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی صفات رویشی گونه های سوزنی برگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت در پارک جنگلی ساوه


فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی1399
2بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC۲۰۰) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)
فصلنامه حفاظت گیاهان1401
3ارزیابی میزان خسارت تریپس پیاز (Thysanoptera: Thripidae)Thrips tabaci L. روی پنج رقم و یک لاین لوبیاچیتی در شرایط مزرعه
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
4ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد و توان رقابتی برخی ارقام نخود در تداخل با علف های هرز
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
5بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی آب های زیرزمینی

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
6بررسی مشارکت بهره برداران در مدیریت بهینه مصرف آب در زمان خشکسالی (شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین)

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
7ارزیابی کارآیی روش آبیاری تیپ بر کاهش مصرف آب لوبیا در شرایط خشکسالی

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
8-حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی)
فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1395
9بررسی اثرات کشندگی حشره کش اسپیروتترامات، روغن سیتووت و مخلوط آن ها علیه آفت سفید بالک (Bemisia tabaci) روی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه
دوفصلنامه علوم سبزی ها1400
10تولید و مدیریت محتوای ملی و دینی راهکاری جهت مبارزه با بی اخلاقی در شبکه های اجتماعی مجازی
همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید1400
11طراحی کنترلگر فعال نیرو سیستم تعلیق صندلی راننده مجهز شده به میراگر هوشمند مگنتورئولوژیک
مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند1400
12بررسی تاثیر سویه های ریزوبیوم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام لوبیا قرمزنشریه پژوهش های خاک1391
13بررسی نیازهای اکولوژیک گونه دارویی و انحصاری Pulicaria aucheri (Boiss.) Jaub. & Spach در استان هرمزگان
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1401
14بررسی نقش فیلتر در افزایش ذخیره رطوبت خاک در سامانه های آبگیر باران در اراضی شیب دار

مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران1398
15بررسی شرایط حوضه کبودکمر جهت ایجاد سامانه های سطوح آبگیر باران

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
16بررسی توسعه باغات در اراضی شیبدار مستعد در حوضه کبودکمر استان مرکزی

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
17استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران در رواناب شهری اراک

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
18استحصال آب و افزایش تولیدات کشاورزی مبتنی بر رویکرد مدیریت سازگار راهبردی آبراهه های فصلی
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1400
19ارزیابی هیبریدهای تجاری و امیدبخش ذرت علوفه ای در شرایط آب و هوایی استان مرکزی
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1397
20بررسی الگوی پراکنش گونه .Astragalus ovinuis Boiss در استان اصفهان
اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران1400
21بررسی فلور کوه شهباز، استان مرکزی
نشریه زیست شناسی گیاهی ایران1395
22شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن

مجله علوم و فنون هسته ای1389
23تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه های انار (رقم ملس ساوه)

مجله علوم و فنون هسته ای1393
24بررسی و مقایسه ویژگی های فرسایش خندقی در کاربری های کشاورزی و مرتعی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز رباط ترک
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1391
25بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی دو هدفه در حوزه آبخیز آدینه مسجد شازند
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
26بررسی آستانه مساحت شیب خندق ها در حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند-استان مرکزی
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1393
27قابلیت رسوب دهی واحدهای زمین شناسی حوزه آبخیز قره کهریز
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1394
28جایگاه فرهنگی جهادی در توسعه سبک زندگی اسلامی با تاکید بر حیات طیبه قرآنی
نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی1399
29ارزیابی شاخصهای کیفی بذر تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های امید بخش لوبیا چیتی.(Phaseolus vulgaris L)


دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
30اثر اسید سالیسیلیک و تنش کمبود آب پس از گرده افشانی بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم
فصلنامه تحقیقات غلات1395

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی در استان مرکزی1368
2گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخهای کاشت و میزان بذر بر عملکرد گندم نوید در استان مرکزی1374
3گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش تحقیقات خاک و آب1375
4برنامه کار سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی1371
5گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند1371
6گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و چغندرقند1372
7بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر ویژگیهای زراعی و مرفولوژیکی ارقام آفتابگردان سال: ‮‭1373-1375‬1376
8گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گلرنگ پاییزه1376
9تعیین نیاز ذرت دانه ای به ازت و فسفر دراستان مرکزی (شهرستان اراک)1376
10گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم1381
11گزارش نهایی طرح بررسی تاریخ کاشت و تراکم بوته در شرایط هیرم کاری، برروی عملکرد لوبیا چیتی خمین1376
12بررسی فراوانی و پراکنش اکینوکوکوزیس در نشخوارکنندگان و سگ سانان اهلی و وحشی و شناسایی آلودگی انسان در شهرستان اراک1378
13بررسی ساختار تولید وعوامل موثر بر عرضه محصول وتقاضای نهاده های بکار رفته در کشت گندم دیم استان مرکزی1379
14گزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر(غلات) مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی1379
15گزارش روابط آبی در گلهای شاخه بریده1380
16آبیاری لوبیا1381
17تغذیه و آبیاری چمن1381
18گزارش نهایی طرح بررسی و انتخاب در نسلهای در حال تفرق لوبیا‭(F2)‬1381
19گزارش نهایی طرح بررسی در نسلهای دو رگ در حال تفکیک ارقام لوبیا ‭(F2)‬1381
20گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ غلات مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی1381
21بررسی ارقام و لاین های لوبیا سفید، قرمز و چیتی در بلوک های دورگ گیری و نسل ‭F1 ‬و(‮‭1380-1377‬ ‭(F2-F5‬1382
22بررسی و سلکسیون انفرادی در توده های شبدر ایرانی در استان مرکزی1383
23سلکسیون توده ای در توده یونجه همدانی بومی استان مرکزی1383
24ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین گزارش سال‮‭81-82‬1383
25ارزیابی و مقایسه عملکرد مقدماتی لاین های لوبیا چیتی1384
26اثر فصل برداشت، تنظیم کننده های رشد و غلظت ساکارز بر ریز ازدیادی گیاه سوسن چلچراغ1384
27بررسی امکان جایگزینی پیت با موادآلی مختلف در بسترهای کشت گیاهان گلدانی پتوس و دیفن باخیا و مقایسه اقتصادی آن1384
28بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم برخصوصیات کمی و کیفی گلایل1384
29بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی میخک1384
30جزوه درسی عملی میکروب شناسی برای دوره های علمی کاربردی بهداشتیار دامپزشکی1385

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تاکنون با 301 پژوهشگر از 70 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 225 مقاله نویسنده اول
  • 121 مقاله نویسنده دوم
  • 105 مقاله نویسنده سوم
  • 59 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,381,116 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی