خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی کمال الملک

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 385
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 447
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 54
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی کمال الملک

ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت با نگاه دفاعی و امنیتی، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی نوشته مجید سناییمطالعه نقوش رایج در هنر دوره ساسانیان با تاکید بر هنر پارچه بافی نوشته مریم رحمانیکلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران نوشته حوری شفیعیونمطالعات پارک کودک با رویکرد تاثیر روانشناسی رشد بر خلاقیت کودکان در شهر رشت نوشته مجید سنایی و محمدرضا درستیتاثیر نگارگری ایرانی بر عناصر بصری حمزه نامه با تاکید بر مکتب تبریز نوشته فاطمه طهماسبی عمرانتاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها نوشته نیلوفر شکرابیواکاوی ارتباط زبان طراحی و کارکرد رابط کاربری هوشمند مبتنی بر فناوری واقعیت ترکیبی نوشته معین اقبالی"بررسی متالپسیس در نگاره های مکتب اصفهان با تکیه بر الگوی کارین کوکونن" (مورد پژوهی آثار منتخب رضا عباسی) نوشته فاطمه احمدیتبیین طراحی مد پایدار و تاثیر آن بر هویت مندی لباس نابینایان نوشته مهناز دستجردی فراهانیبررسی رابطه هنر شهری و کیفیت زندگی شهری شهروندان شهرستان قائمشهر نوشته سیده نرجس میریبررسی رابطه تلطیف فضای شهری و هویت دادن به فضای شهری شهروندان شهرستان قائمشهر نوشته سیده نرجس میریکارآفرینی مبتنی بر رویکرد پایداری: اصول طراحی سازمان نوشته مهناز فراهانی دستجردیارزیابی پیاده راه ۱۵خرداد در شهر نوشهر با رویکرد شاخص های علوم رفتاری بر تعاملات اجتماعی نوشته فاطمه پالوج و محمدرضا درستیشناخت عوامل موثر بر ارتقاء مشارکت اجتماعی و تاثیر ان بر طراحی مراکز اجتماعی نوشته سجاد میر اقازادهعلل و عوامل انحطاط اخلاقی شخصیت استاد تاران، عطف بر رویکرد روانکاوانه فروید نوشته شاهرخ امیریان دوستتحلیل پهنه های مطلوب پارکینگ های عمومی شهر چالوس در بر مبنای الگوی تقاضای سفر نوشته بهمن مرادی کوتنانی و مجید سنایی و شاهین زوورزیبررسی عوامل اجتماعی فرهنگی در بی انگیزگی دانش آموزان به یادگیری دروس نوشته پیمان رمضانی نژادارزیابی تاثیر مدیریت شهری در بهبود وضعیت شاخص های گردشگری در شهر چابکسر نوشته آرزو رمضانپور مقدم و مجید سناییتبیین راهبردهای گردشگری در شهر چابکسر با تاکید بر زیباسازی فضای ساحلی نوشته آرزو رمضانپور مقدم و مجید سناییارزیابی میزان آسیب پذیری شهری به منظور مدیریت بحران های طبیعی (زلزله)، مورد پژوهی: منطقه ۱۲ شهر تهران نوشته مجید سنایی و یونس کارامد پیشه