خلاصه فعالیتهای علمی موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 195
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 585
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 105
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

بررسی ویژگی های فرهنگی و اجتماعی بر نگرش گردشگران از مقصد (نمونه موردی: کلانشهر مشهد) نوشته محبوبه اصولی صفاربررسی و تاثیر ظرفیت تحمل جاذبه های گردشگری بر ازدحام درک شده (نمونه موردی: طرقبه) نوشته صالحه نیکوییبررسی تاثیر خدمات پس از بستری در وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعه موردی: شهر مشهد) نوشته فاطمه محمدی فربررسی نقش میانجی اعتیاد به اینترنت بر احساس تنهایی و پریشانی روانشناختی در دانشجویان مجرد شهر مشهد نوشته فاطمه منوچهریThe role of motivation in the development of self-confidence in foreign language learning نوشته Yasman Akbarie و Mehrdad Moradi Yousefabadiبررسی تاثیر فشار مشتری بر نوآوری محصول سبز با نقش میانجی مشارکت مشتری، بهره برداری از فرصت و تشخیص فرصت نوشته علی آشوبIssues and Challenges Faced by Individuals with Gender Identity Disorders in Third World Countries نوشته Vahid sharifzade و Toktam Ghasemnezhad و Mehrdad Moradi Yousefabadiعوامل موثر بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی نوشته مهناز رئوف سلامتیبررسی ارتباط بین صنعت گردشگری و بعد اقتصادی زندگی بومیان، موردمطالعه: روستاهای ییلاقی شهر مشهد نوشته محبوبه ضیافتی صدیق و حمیدرضا شریعتیتحلیل نقش ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت مشتریان نوشته رضا بهرامیامکان سنجی توسعه گردشگری در جزایر هرمزگانمطالعه موردی جزایر هرمز، هنگام و شتور نوشته مینو یزدی مقدم و رویا شاددلتاثیر سبک مدیریتی در توسعه رابطه برند کارکنان فروش، عملکرد خدمات و وفاداری مشتری با نقش تعدیلگری مدیریت دانش(مورد مطالعه : دفاتر بیمه ایران در شهر مشهد) نوشته سیدجواد رحمانیاننقش تعصب های فردی در رفتار خرید آنلاین با توجه به میانجیگری قوم گرایی مصرفکنندگان (مورد مطالعه: برندهای داخلی پوشاک در اینستاگرام) نوشته جواد محمدیانپیش بینی مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بر اساس سبک دلبستگی منطقی، سهل گیر و مستبد نوشته سید محسن محترمیبررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اختلالات شخصیت معتادین در حال بهبود مرد شاغل در شرکت زیتون آرشیا نوشته پیام نبی و محمد یمینیبررسی رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری بر ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های شهر مشهد) نوشته رضا بهرامیمروری بر هورمون های گیاهی و کاربرد آنها در کشاورزی نوشته زهرا ساجدی نیا و حامد رامیار و یونس خیرخواهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و رضایت زناشویی در مردانمتاهل نوشته رحیمه نادری نژاداثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر مثبت نگری و شاخص ارتباطات خانواده نوشته محمد یمینی و سمیه قیامی اترآباداثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و رضایت زناشویی در مردان متاهل نوشته رحیمه نادری نژاد