خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 208
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 595
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 45
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تحلیل گردش مسیر داستان نویسی در ادبیات مهاجرت؛ (گذر از داستان نویسی سیاسی و پیدایش داستان هویت اندیش) نوشته مهدی سعیدی«انسان کامل» در اندیشه اشراقی سهروردی و در نظام فلسفه فارابی: بررسی تطبیقی نظریه «قطب» و «حاکم آرمانی» نوشته محمد کمالی زادهتبیین گستره فقر شهری و شناسایی سکونتگاه های غیر رسمی از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی: نسیم شهر تهران نوشته محمد قاسمی سیانی و مهدی حقیتحلیل سرمایه اجتماعی اعضای صندوق آبادانی و پیشرفت روستایی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان قصرقند) نوشته اسد رازانی و نقی عسگری و علی رنجبرکیتحلیل محتوای کیفی آسیب شناسی تلویزیون، بر نحوه سبک زندگی ارزش های فرهنگی اجتماعی زنان نوشته تهمینه شاوردینقش ساختار شهری مطلوب در تحقق و توسعه ی شهر دانش (مطالعه ی موردی: شهر بندرعباس) نوشته ایرج قاسمیبررسی و تحلیل نقش ساخت و ساز مسکن در رشد شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) نوشته محمد قاسمی سیانیدلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری نوشته سید محمد موسی مطلبیمقایسه تطبیقی روش اسکینر و طباطبایی در تاریخ اندیشه (مطالعه موردی ماکیاولی و خواجه نظام الملک) نوشته امیر محمد سوریمقایسه تطبیقی روش «اسکینر» و «طباطبایی» در تاریخ اندیشه نوشته امیر محمد سوریتحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته امیر محمد سوریتاثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی نوشته طاهره مهرورزیانتعیین و اولویت بندی شاخص های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت نوشته خسرو قبادیتحولات پارادایمی و پیدایش دولت- ملت مدرن غربی نوشته محمد کمالی زادهارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) نوشته محمد اکبری و علی رنجبرکیبررسی وضعیت همباشی در ایران: فراترکیب پژوهش های همباشی نوشته محمدجواد چیت سازتحلیلی بر دگرگونی عناصر هویتی قوم ترکمن در رمان اقلیمی «یورت» نوشته محمد محمودیهویت اندیشی در آثار ابراهیم یونسی؛ تکیه بر زبان فارسی و تقویت هویت ایرانی نوشته مهدی سعیدیتحلیل تطبیقی بافت های شهری پیرامون ایستگاه های مترو بر اساس شاخص های توسعه حمل ونقل محور (TOD)، مطالعه موردی: ایستگاه های میرزای شیرازی و نمازی از خط یک قطار شهری شیراز نوشته مسعود دادگرتحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده۱ نوشته Iraj Ghasemi Ghasemi و Mohammad Ghasemi Siani و Hossein Heidari