خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 443
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 395
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 33
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

بررسی تاثیر خرید و فروش اینترنتی بر کارایی شرکت با نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعاتی: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) نوشته حمیده نجف زاده شهریبررسی تاثیر فاصله گذاری اجتماعی بر قصد رفتاری با نقش میانجی اعتماد در دوران شیوع کووید-۱۹(مورد مطالعه: مشتریان هتل اسپیناس پالاس تهران) نوشته سحر حاجی قاسمیجایگاه مصلحت اندیشی در مجازات مجرمین اقتصادی در سیاست جنایی ایران و فقه مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی نوشته محمدوریا خورده بینانمدیریت ریسک سیستم های هوشمند در ساختمان های بلند مرتبه نوشته داود اسدپناه و عصمت اله نورزاییاثر اتحاد استراتژیک در انعطاف پذیری سازمان های پروژه محور نوشته داود اسدپناهضرورت پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور نوشته داوود اسدپناهتحلیل رفتار تاخیرات در پروژه های ساخت و ساز کشور نوشته داود اسدپناهتاثیر پاسخگویی، شفافیت و نظارت بر عملکرد بودجه نوشته فاطمه محمودیانتاملی حقوقی در رابطه مجلس شورای اسلامی و دولت در بودجه ریزی نوشته کرامت محمد زادهصلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری نوشته کرامت محمد زادهتاثیر مشارکت شهروندان بر مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهرداری تهران نوشته مهدی ناصحی و امین ناصحیتاثیر فضای سبز در زندگی شهری موثر بر مدیریت شهری نوشته مهدی ناصحی و امین ناصحینقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی و درآمد شهری نوشته امین ناصحی و مهدی ناصحینقش گردشگری در توسه شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران نوشته امین ناصحی و مهدی ناصحیرابطه توسعه مشارکت شهری و حقوق شهروندی در مدیریت شهری نوشته مهدی ناصحی و امین ناصحینقش عملکرد سازمان بر ارتقاء عزت نفس کارکنان شهرداری تهران نوشته امین ناصحی و مهدی ناصحینقش رضایت در کارکنان شهرداری تهران بمنظور بهبود مدیریت شغلی نوشته مهدی ناصحی و امین ناصحینقش حمایت سازمانی در کارکنان شهرداری تهران به منظور مسئولیت پذیری اجتماعی نوشته امین ناصحی و مهدی ناصحیبررسی و ارزیابی فضای سبز شهری (نمونه موردی: شهر رفسنجان) نوشته معصومه علیرضاییبررسی سقط جنین در حمایت از نفس مادر نوشته راضیه شفیعی