ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 210
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 499
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 42
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مقایسه خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک و مورفولوژی خندق های ذوزنقه ای و V شکل با کاربری های متفاوت در مناطق خشک، مطالعه موردی: مناطق حسین زهی و نالینت شهرستان چابهار
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
2مقایسه روش های زمین آمار و درختان تصمیم گیری تصادفی در پهنه بندی شوری خاک در زهک دشت سیستاننشریه پژوهش های خاک1396
3شبیه سازی و ارزیابی الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرزمینی کوزه ای
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
4اثر محلول پاشی با کودهای جلبک دریایی، اوره و ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
دوفصلنامه پژوهش های زعفران1399
5تاثیر احیای پوشش گیاهی بر مولفههای مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شنهای روان منطقه نیمروز سیستان
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1399
6ارزیابی عملکرد توده های مختلف سیر با روش های متفاوت آبیاری در منطقه سیستاننخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
7ارزیابی عملکرد لاین های جدید کنجد در شرایط کم آبیاری

نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
8بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانهزنی و خصوصیات مورفولوژیک گندم نان

نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
9ارزیابی ارقام سورگوم دانه ای تحت شرایط آبیاری نرمال و شور در منطقه سیستاننخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
10ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در ژنوتیپهای گندم نان در مناطق شور ایران
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
11اثر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی بر کیفیت علوفه و دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی

فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
12بررسی تاثیر هرس سبز بر سطح برگ و رابطه آن با عملکرد انگور یاقوتی
پنجمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
13تاثیر رژیم آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک انگور یاقوتی
پنجمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
14تأثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات کیفی، فیزیولوژیک و عملکرد انگور رقم یاقوتی
مجله علوم باغبانی1399
15واکنش جمعیت‌های خربزه ایرانی به شرایط کم آبیاریمجله علوم باغبانی1399
16معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک
دو فصلنامه مدیریت اراضی1395
17ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امید‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران
فصلنامه علوم زراعی ایران1397
18اثر کودهای آلی و شیمیایی و سیستمهای خاک ورزی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت دانه ای (Zea mays L.)

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
19ارزیابی رقم و لاین های امیدبخش سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان


شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
20تحلیل مسیر و همبستگی اجزای عملکرد در برخی از نمونههای محلی لوبیا چشم بلبلی در شرایط منطقه سیستان


سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
21به منظور تولید S1 بهبود توده محلی خربزه فیروزی با اجرای اولین دوره گزینش لاین های جمعیت های پایه اصلاحی


سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
22محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی رابطه عملکرد گندم با برخی خصوصیات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مناطق خشک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
23محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی همبستگی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با اطلاعات سنجش از نزدیک خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
24محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- ضرب المثل ها، باورها و دانش بومی در مورد خاک در منطقه سیستان در شرق ایران

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
25محور مقاله: حاصلخیزی خاک،تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر خاک ورزی بر عملکرد ذرت دانه ای و کیفیت عناصر خاک تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیاییشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
26بررسی اثر زمان آخرین آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی ارقام کلزا (Brassica napus L.).


فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
27بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) در تاریخ های مختلف کاشت

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
28مقدار و زمان تقسیط کود ازته برعملکرد گلرنگ


نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی1398
29مقایسه روشهای رگرسیونی و محاسبات نرم در تخمین اندازه ذرات خاک با استفاده از اطلاعات سنجش از نزدیک خاک
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
30تغییرات فصلی و مکانی نرخ گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی
پژوهش های حفاظت آب و خاک1395

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان تاکنون با 152 پژوهشگر از 45 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 148 مقاله نویسنده اول
   • 87 مقاله نویسنده دوم
   • 80 مقاله نویسنده سوم
   • 64 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,165,374 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی