خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 393
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 442
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 52
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

چگونه توانستیم دانش آموزان کلاس پنجم دبستان حجاب را به درس علوم علاقه مند سازیم ؟ نوشته آمنه راهنماتحلیل ارتباط واحد حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی و عملکرد کسب و کار نوشته رویا احمدیتاثیر عمر شرکت بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه نوشته امین محمودی و سمیه نجفیبررسی نقش میانجی گری تجربه کاربری در رابطه بین ویژگی های محصول و منافع ادراکشده کاربران (موردمطالعه : سایت اسنپ تریپ ) نوشته داود موذن و رویا زمانیشناخت و بررسی مولفه های موثر در طراحی مراکز اقامتی درمانی کودکان پروانه ای(EB) با رویکرد زمینه گرایی نمونه موردی: موسسه خیریه حمایت از بیماری های پوستی خاص، خانه ای بی (شهر تهران) نوشته رضا محبی و یگانه عبدالهیتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دانش آموزان نوشته امیرحسین طاهرخانیبررسی تاثیرات محتوای رسانه های اجتماعی بر ایجاد انتظارات گردشگران نوشته نازلی ملکی چوبری و سوده بیاتبررسی تاثیر خودبزرگ بینی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای لوکس با در نظر گرفتن نقش میانجی آگاهی برند نوشته داود موذنبررسی رابطه بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه ، کیفیت ادراک شده و شعف مشتری : نقش تعدیلگر جنسیت مشتری نوشته داود موذنارائه یک مدل مبتنی بر اعتماد خریداران شرکتی در بازارهای الکترونیکی B۲B نوشته داود موذنطراحی سیستم تشخیص جنسیت کاربران با استفاده از ویژگیهای سیگنالهای صوت و چهره انسان نوشته فریده دنیاگربررسی چالش های مدیریت در مراکز آموزش مجازی نوشته اعظم میرزاییارائه مدل راهبردی بیمارستان تخت جمشید استان البرز در تقابل با چالش های موجود نوشته سروش رفیعی نیا و محمد صادق مهجومتاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و شهرت در شرکت های حسابداری و موسسات حسابرسی در شهر تهران، با نقش تعدیلگری رهبری مسئول نوشته آنوش امرائیکنش محیط ، واکنش بهداشت روان نوشته ریحانه نیلیبررسی تاثیر رفتارهای بی ادبانه مشتریان بر ارائه خدمت ضعیف با در نظر گرفتن نقش میانجی گری انگیزه انتقام کارکنان نوشته داود موذنبرنامه ریزی مدیریت انرژی در حالت بهره برداری عادی و خودترمیمی نوشته محسن دشتیگونه شناسی معماری مسکونی دستکند در ایران نوشته سعید رضایی و مازیار قاسمی نیامطالعه تطبیقی سکوت موسیقی با فضای تهی در معماری ایرانی نوشته سحر قهرمانی بویاغچی و مازیار قاسمی نیاکنکاشی بر مولفه های موثر در ایجاد امنیت در فضاهای شهری تهران با توجه به نظریه ی فضای قابل دفاع اسکار نیومننمونه موردی: خیابان ولیعصر شهریار نوشته رامین محمدپور و رضا محبی