خلاصه فعالیتهای علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 600
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 187
رتبه علمی در کل کشور: 379
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 29
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

بررسی گوناگونی ریختی میوه در برخی گونه های فلفل (Capsicum ssp.) نوشته محمدرضا ایمانیسطح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در دورگ های ایرانی زردآلو نوشته mansureh keshavarziمروری بر آفلاتوکسین در پسته و راهبردهای مهار آن نوشته Mohammad Moradiمروری بر بیماری انگومک پسته نوشته Mohammad MoradiInvestigation of Consecutive Separating Arrangements of Bio active Compounds from Black Tea (Camellia sinensis) Residue نوشته Fatemeh Parsa و Soghra Mohebbian و Reza Azadi Gonbad و Ali Serajiاثر پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس آویشن شیرازی بر حفظ خصوصیات کیفی پسته تازه رقم احمدآقایی نوشته Ahmad Shakerardekaniشناسایی و تعیین شدت پاسخ نسبی ژنوتیپ های لیموی حساس به ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات نوشته سید مهدی بنی هاشمیانارزیابی ویژگی های کیفی انواع چای سیاه و سبز تولید شده از ارقام کاشف و لاهیج نوشته شیوا روفی گری حقیقت و کوروش فلک رو و کلثوم چراغی و مریم السادات متولی جلالی و صغری محبیان اطاقوریارزیابی شاخص های کیفی و ترکیبات زیست فعال روغن برخی از ارقام و ژنوتیپ های امیدبخش زیتون در منطقه طارم استان زنجان نوشته Abuzar Hashempourارزیابی برخی شاخص های کیفی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی میوه ی دو رقم پرتقال خونی تحت تیمار دمایی در مرحله پس از برداشت نوشته و بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و ارزش غذایی کیوی فروت (Actinidia deliciosa var. Hayward) متاثر روش های مختلف تغذیه طی نگهداری در سردخانه نوشته Javad Fatahi Moghadam و Abuzar Hashempour و Tahereh Raiesi و Masoumeh KiaeshkevarianConsumer Acceptance and Quantitative Descriptive Analysis of Pistachio Spread نوشته A. ShakerardekaniEffect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio نوشته M. MoradiUse of Pistachio Meal and Mono- and Diglyceride in the Production of Low-Fat Pistachio Butter نوشته Ahmad Shakerardekaniسهند ۹۷، رقم جدید زردآلوی دیررس مناسب برای فرآوری، انبارمانی و حمل و نقل نوشته رحیم قره شیخ بیاتآنوشا، رقم جدید سیب زمینی با عملکرد غده بالا و قابلیت فرآوری برای چیپس، مناسب کشت بهاره در مناطق سرد و معتدل سرد کشور نوشته رامین حاجیان فرپارسی، رقم جدید زردآلو حاصل از دورگ گیری مناسب برای تازه خوری و فرآوری نوشته ناصر بوذریآذین، رقم جدید بادمجان دلمه ای، بنفش خیلی تیره، پتانسیل عملکرد بالا و مقاوم به بیماری های پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی، مناسب مناطق عمده کشت بادمجان کشور نوشته شادروان رامین حاجیان فرشاندیز، رقم جدید زودرس گیلاس با اندازه و کیفیت مطلوب نوشته ناصر بوذریبهراد، رقم جدید بادمجان قلمی با رنگ پوست بنفش تیره، پتانسیل عملکرد بالا و مقاومت مناسب نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی نوشته رامین حاجیان فر

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

روش های ارزیابی کارایی کنترل بیولوژیک (1394)مطالعات تکمیلی در تدوین پروتکل تکثیر قارچ ‭Beauveria bassiana ‬برای کنترل میکروبی آفات انباری خرما (1394)ارزیابی تکمیلی در توده ‭F1‬حاصل از تلاقی نارنگی کلمانتین (والد مادری) با برخی ارقام پرتقال (پدر) به منظور انتخاب و معرفی رقم (1394)بررسی سازگاری و ارزیابی کمی و کیفی سه رقم نارنگی انشو وارداتی در مقایسه با رقم انشو موجود روی برخی از پایه های مرکبات در شمال کشور (فازدوم) (1394)سازگاری تعدادی از ارقام هلو و شلیل و چهار رقم زرد آلو با نیاز سرمایی پایین در شرایط اقلیمی ایران (1395)بررسی مقدماتی جهت تعیین شاخص های مهم و برآورد سطح قابل کشتدیم زیتون ،بادام، انگور و انجیر در استانهای فارس، خوزستان و کهگیلیویه و بویراحمد (1395)استخراج رنگ خوراکی از ضایعات چای و ارزیابی پایداری آن (1395)ارزیابی ژنوتیپ های بومی آلو-گوجه از نظر سطوح مقاومت به پوسیدگی فیتوفترایی (1395)پارو میوه ای گرمسیری (کاشت، داشت و برداشت) (1395)بررسی سازگاری ژنوتیپ امیدبخش سیب میانرس (dat1 )به شرایط کشت نیمه متراکم (1395)دستورالعمل کاربرد دستگاه مالش و غربال در فرآیند تولید چای سیاه (1395)بررسی و تعیین اثر شکل نیتروژن(آمونیوم،نیترات) در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گل ژربرا (1395)بررسی سازگاری و مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام گلابی وارداتی در شرایط اقلیمی آذربایجان غربی (فاز دوم) (1395)بررسی سازگاری ارقام گلابی آسیایی در شرایط اقلیمی آذربایجان غربی (فاز دوم) (1395)بررسی ژنتیکی زمان گلدهی در کاهو (1395)مجموعه خلاصه سخنرانی های علمی اعضای هییت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری در سال 1395 (1395)بررسی اثر سیستم های مختلف سامانه های آبگیر و کاربرد سوپر جاذب ها بر خصوصیات کمی و کیفی انگور دیم در منطقه سردسیری کهگیلویه و بویراحمد (1395)تامین، حفظ و نگهداری هسته های اولیه و پایه های مادری سالم ارقام برتر گیلاس (1395)اصول برداشت و نگهداری میوه چیکو (1395)روش ساختن تله برای کنترل زنبورهای زیان آور خرما (1395)پایه های تجاری انبه (1395)دستاوردها و برنامه های تحقیقات ژنتیک و به نژادی « گل و گیاهان زینتی » (1396)گرده افشانی مصنوعی درملون ها (1396)ریز ازدیادی گل آپارتمانی آگلونما (1396)بررسی مقاومت دورگ های امیدبخش زردالو به شانکر باکتریایی (1396)انجام آزمون های تمایز یکنواختی و پایداری جهت شناسایی ارقام جدید گل رز (1396)پراکندگی جغرافیایی نماتود مولد زخم ریشه، Pratylenchus loosi، در باغ های چای ایران و مطالعه همبستگی میزان جمعیت آن با ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (1396)بررسی ویژگی های کمی وکیفی میوه کلون های منتخب انگور رقم رشه برای فرآوری (1396)تعیین میان پایه های سیب پاکوتاه سازگار با خاک و اقلیم استان آذربایجان غربی (1396)گرده افشانی و تلقیح گل در ارقام تجارتی بادام (1396)