خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 459
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 665
رتبه علمی در کل کشور: 405
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 31
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نوشته علی جلیلیانتاثیر روش فرآوری بذر بر جوانه زنی و استقرار بوته چغندرقند در مزرعه نوشته علی جلیلیانتجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد شکر سفید در هیبریدهای جدید چغندرقند نوشته علی جلیلیانارزیابی میزان کارآیی علفکش های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها نوشته مژگان ویسیارزیابی شاخص های کارائی و یکنواختی آبیاری نواری در استان لرستان نوشته یحیی پرویزیکارایی حشره کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) نوشته شهلا باقری متیناثر ضد باکتریایی عصاره های مان و شاخساره شکرتیغال آیشی (Echinops tenuisectus Rich) و چندجنسی (E. polygamous Bunge) و سرخرطومی سازنده مان ترهالا نوشته نسترن جلیلیانبررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت بوم های زراعی و باغی استان کرمانشاه نوشته محمدتقی توحیدیسبب شناسی بیماری های پوسیدگی ریشه، زردی و پژمردگی نخود در استان کرمانشاه نوشته حسن یونسیارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود نسبت به عامل بیماری برق زدگی نوشته حسن یونسیFusarium redolens، عامل جدید پژمردگی فوزاریومی نخود در غرب ایران نوشته حسن یونسیمقاومت به خشکی پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه نوشته صادق اسفندیاری و هوشمند صفری و محسن فرشادفرگزارش بیماری گال طوقه یونجه با عامل Physoderma alfalfae از استان کرمانشاه نوشته M.Sheikholeslami F.Noori H.Younesi D.Safaee و داریوش صفاییارزیابی پایداری تولید علوفه چند گونه مرتعی، در مراتع کوهستانی البرز میانی- استان قزوین نوشته هوشمند صفریارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشن های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی نوشته هوشمند صفریارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی نوشته هوشمند صفریارزیابی پایداری تولید علوفه چند گونه مرتعی با استفاده از روش های تک متغیره پارامتری و روش های ناپارامتری در مراتع گون بان هرسین، استان کرمانشاه نوشته محمدرضا شوشتریبررسی رفتار چرایی گوسفند و مقایسه آن در شیب های مختلف در مراتع نیمه استپی مطالعه موردی(کرسنک، سرعلی آباد، سارال، گون بان و قروه) نوشته محمدرضا شوشتریبررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن عملیات بیولوژیک در دو منطقه ریمله خرم آباد و آبخوان داری کوهدشت نوشته یحیی پرویزیاثر شدت های مختلف برداشت بر تولید و سایر خصوصیات گونه Bromus tomentellus Boiss در مراتع گون بان هرسین استان کرمانشاه نوشته محمدرضا شوشتری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

طرح ایجاد و توسعه حوزه عمران روستایی ده شیخ واقع در استان کرمانشاهان شهرستان پاوه بخش ثلاث باباجانی (1354)گزارش انجام بازدید آموزشی (1364)گزارش پژوهشی ایستگاه تحقیقات دیم سرارود ‮‭72 - 73‬ مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه (1374)شرحی بر ضرورت یکپارچه سازی اراضی بانضمام پیش نویس واحده جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ()گزارش پژوهشی غلات آبی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سال زراعی ‮‭73‬ (1374)گزارش نهایی: تعیین میزان و روش مصرف کود فسفره در زراعت گندم دیم (1375)گندم و اهمیت آن (1371)گزارش نهایی تعیین نیاز غذایی گندم دیم در سطوح بالای کودی (1372)برنامه کار سال ‮‭1372‬ مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه (1371)گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی تعیین نیاز غذایی ذرت ‮‭704‬ در مناطق کشت ذرت استان باختران (1371)گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی تعیین مناسب ترین تاریخ کشت رقم دیررس ذرت ‮‭704‬ (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی کرمانشاه (1372)گزارش پژوهشی (غلات) سال ‮‭1371‬ ایستگاه تحقیقات دیم سراورد (1372)گزارش نهایی: بررسی و تعیین نیاز غذایی عدس دیم (1375)گزارش نهایی: آبیاری تکمیلی و تعیین نیاز غذایی در زراعت نخود دیم (1375)گزارش نهایی: طرح بررسی مینوز برگ غلات در زراعتهای گندم دیم و علل طغیان آن در سالهای ‮‭1369‬ الی ‮‭1371‬در استان کرمانشاه (1375)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی سال ‮‭1373‬ (1375)گزارش نهایی بررسی مناسبترین تراکم بذری و تاریخ کاشت بر عملکرد نخود بیونیج در شرایط دیم (1376)گزارش نهایی تهیه مواد ژنتیکی جهت اصلاح آفتابگردان به منظور ایجاد ارقام متحمل به خشکی سال ‮‭1375‬ (1376)گزارش پژوهشی: بررسی نسلهای درحال تفکیک نخود زمستانه در نسل ‭F4‬ (1376)گزارش پژوهشی: آزمایش بین المللی لاینها و ارقام عدس بذر درشت و ریز بهاره (1376)گزارش پژوهشی: بررسی اثرات خیساندن بذور در محلولهای مختلف و آب بر عملکرد گندم نان در شرایط دیم (1376)گزارش پژوهشی: بررسی لاینهای عدس بذر ریز و بذر درشت در آزمایشات مقایسه عملکرد A (1376)گزارش نهایی: بررسی لاینها و ارقام گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد و مشاهده ای بین المللی (1376)گزارش نهایی: بررسی در آزمایش بین المللی خزانه بیماری برق زدگی نخود (1376)گزارش نهایی: تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد و تعیین همبستگی صفات در لاینهای گندم دوروم تحت شرایط دیم (1376)گزارش نهایی طرحهای حبوبات سال زراعی ‮‭75 - 76‬ (1376)گزارش نهایی: بررسی آستانه زیان اقتصادی سن گندم در اراضی گندم دیم استان کرمانشاه در سالهای ‮‭1372 - 74‬ (1376)گزارش نهایی طرح: تاثیر سطوح مختلف ازت بر عملکرد و جذب سایر عناصر ‭( N‬،P،‭K ) ‬در ارقام امید بخش گندم دیم (1376)گزارش نهایی: کالیبراسیون فسفردر زراعت چغندرقند (1376)