ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 617
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 288
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 19
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ های بومی برنج (Oryza sativa L.) به شرایط آب و هوایی مازندران
دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1399
2شاخص درجه زردی و آهن فعال برای ارزیابی تحمل برخی پایه های مرکبات به آهک خاک

نشریه پژوهش های خاک1394
3تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل های هیرکانی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1389
4بررسی فنتیکی جنس Lolium از خانواده غلات در ایران
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1390
5بررسی تنوع ژنتیکی گونه بلندمازو در جنگل های نکا و نور مازندران با استفاده از فعالیت آنزیمی پروکسیداز
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1390
6بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1392
7تنوع ریختی جنس توسکا (Alnus Mill.) در ایران: ارزیابی پنج تاکسون جدید
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1393
8بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک1394
9بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان پناهگاه حیات وحش مهروییه کهنوج، کرمان، ایران
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1395
10بررسی تغییرات غنا و درصد پوشش خزه های اپی فیت بر تنه درختان انجیلی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1395
11کاربرد روش ترکیب گونه های معرف در طبقه بندی پوشش گیاهی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک1395
12رویان زایی پیکری و باززایی گیاه از تخمک گسترش نیافته پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1391
13ارزیابی ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی شاخص های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1399
14بررسی اثربخشی برخی از جدایه‌های ریزوبیوم بومی بر عملکرد باقلا در ایران
دو فصلنامه زیست شناسی خاک1394
15بررسی اثر کاربرد کود شیمیایی و مواد آلی بر فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در برخی از خاک‌های کشور
دو فصلنامه زیست شناسی خاک1396
16بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی
دو فصلنامه زیست شناسی خاک1399
17بررسی تاثیر سیلیس بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ذرت علوفه ای

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
18مقایسه تاثیر کودهای نانو کلات روی،آهن وپتاسیم با کودهای معمولی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای سینگل کراس 704

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
19اثر سودوموناس فلورسنت دارای فعالیت ACC دآمیناز بر غلظت عناصر غذایی کم‌نیاز، وزن ریشه و عملکرد بیولوژیک برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری


فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1399
20مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ برتر در بین ارقام کشت شده 13 رقم کنجد در شمال ایران
پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
21ارزیابی زیبایی شناسی گیاهان درختی بومی هیرکانی (بررسی موردی: حوزه شهرستان ساری)
فصلنامه علوم باغبانی ایران1397
22گروه بندی لاین های پیشرفته گندم مبتنی بر استفاده از آنالیز تجزیه کلاستراحمد احمدپور هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
23بررسی خصوصیات لاین های پیشرفته گندم با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلیاحمد احمدپور هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
24پیش بینی رویش مهم ترین گونه های علف هرز مزرعه سویا Glycine max L تحت عملیات مختلف مدیریتی
فصلنامه حفاظت گیاهان1398
25شناسایی ژن های دارای مقاومت موثر به بیماری سفیدک پودری گندم در برخی از کانون های آلودگی کشور
چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1398
26اثر تاریخ کاشت و انتقال مجدد مواد در ارقام گندم
دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
27نقش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در میزان عملکرد ارقام گندم فلات، زاگرس،کوهدشت
دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
28معرفی قارچ های ماکروسکوپی در توده های راش استان مازندران

مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1392
29پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب های شیرین و شور
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1393
30ارزیابی اکولوژیک جنگلکاری های سوزنی برگ و پهن برگ نکا در شرق مازندران (مطالعه موردی: منطقه قرمرض)
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1396

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تاکنون با 497 پژوهشگر از 81 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 314 مقاله نویسنده اول
   • 218 مقاله نویسنده دوم
   • 211 مقاله نویسنده سوم
   • 117 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,165,374 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی