خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,257
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 232
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 21
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با نگرش بیماران ماستکتومی شده نسبت به انتخاب جراحی بازسازی پستان نوشته سیده سارا افرازندهبررسی اثرضدباکتریایی عصاره ی آبی برگ بنه (Pistacia atlantica)، گیاه بومی جنوب شرق ایران، بر روی تعدادی از باکتری های دهان و مجرای گوارش نوشته پوریا محمدپرستطبس و فاطمه صبور و انیس ملکی و سبحان مرتضوی درازکلا و یاسمن پیغمبری و احسان افکارMiddleware for the Integration of Hospital Information Systems نوشته Maryam EbrahimiRepair of a Scalp Defect with Punctate Skull Fenestration and Skin Grafting نوشته Mahdi Ghoncheh و Forood SalehiNeuroprotective effects of the fractions of Ocimum basilicum in seizures induced by pentylenetetrazole in mice نوشته Mohammad Reza Khazdairاستفاده از گیاهان دارویی در کودکان شهر بیرجند نوشته آزیتا فشارکی نیاAssessment of the muscle architectural parameters in skill and nonskilled Karate players نوشته - -بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری بر تبعیت از درمان در بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر نوشته زهرا قربانی مقدم و سید ابوالفضل وقارسیدین و بهاره زارعی و سیدعلی معزی و شهناز طبیعیاثربخشی برنامه آموزش مداوم پرستاری در ایران: یک مرور روایتی نوشته نرجس خاتون طاهریطراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی نوشته ملیحه نیک اندیشتغییرات فشار خون، ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی، درپی ۱۰ هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف زنجبیل در زنان دارای اضافه وزن نوشته طوبی کاظمیاثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا نوشته رویا مهدویبررسی تنوع گونه ای ناقلین لیشمانیازیس (پشه خاکی های فلبوتومینه)، در شهرستان خوسف خراسان جنوبی نوشته نسرین زندی-دشت بیاض و محمودرضا بهروانعوامل موثر بر سن اولین بارداری در مزدوجین شهر بیرجند نوشته حکیمه ملاکی مقدم و محمدرضا میریArticle Medical Imaging and Used Nanoparticles as Contrast Agents: A Review نوشته Hamideh Dehghan و Ghodsiyeh Azarkar و Effat AlemzadehHealth Literacy regarding Prevention and Control of COVID-۱۹ in Iran نوشته Fatemeh Baghernezhad HesarySurveying the level of sexual health literacy of pre-marriage couples referred to the selected health centers south Khorasan نوشته Azade Araste و Maryam Donyaee و Seyedehsara Afrazandehبررسی وضعیت تغذیه ای دانش آموزان دبستانی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۵ نوشته آزیتا فشارکی نیا و غلامرضا شریف زاده و اصغر زربانThe Relationship between Resilience and Human Dignity in Patients With COVID- ۱۹ نوشته Hakimeh Sabeghi و Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin و Mohammad ZareiSimple One-step Synthesis of Carrageenan Coated-SilverNanoparticles with Antibacterial Properties نوشته Mahsa Sedighi و Seyedeh Fahimeh Talebi

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت زیر است: