خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی مهر اروند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 289
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 507
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 74
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی مهر اروند

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و بهبود پایدار مدرسه با روحیه معلمان مدارسشهر آبادان نوشته منا برحیتدوین و ارائه چهارچوب ارتقای مسئولیت اجتماعی مدارس ابتدایی شهرستان کارون نوشته حسین شفقی نسببررسی تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی رضایت از تحصیل مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر صیدون نوشته افسانه داورپناهبررسی میزان موفقیت کاربست مولفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت گروههای آموزشی آموزش و پرورش شهرستان آبادان نوشته فاطمه ملاک بو حمیدیبررسی تاثیر تاب آوری، شناختی مدیران بر عملکرد آنها با نقش واسطه ای تعهد سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان آبادان نوشته بهاره ساجدیبررسی راهبردهای استفاده از هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش نوشته زهره براویاقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل مرجان، دانش آموز کلاس ششم دبستان دخترانه شاهد نصر خرمشهر در درس ریاضی را بهبود ببخشم ؟ نوشته فاطمه گشتاسبیفرآیندهای تخلیه پساب صفر نوشته محمد صفیر زادهتاثیر مدیریت کوانتومی مدیران بر دلبستگی شغلی با میانجی گری همدلی سازمانی معلمان ابتدایی شهر خرمشهر نوشته احلام بهرامیبررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه شهر آبادان نوشته مریم شحیطیبررسی عوامل اثرگذار تعارض سازمانی در ستاد آموزش و پرورش شهرخرمشهر نوشته حسین رشیدی نژادنقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه با تاثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی کارکنان آموزش و پرورش خرمشهر نوشته میلاد باقریارزیابی ریسک به روش HEART در واحد عملیات دریایی بندر صادراتی ماهشهر نوشته محمد صفیرزادهآسفالتین، علل بروز و تشکیل آن در مخازن نوشته محمد صفیرزادهبررسی تاثیر توانمند سازی بر رضایت شغلی معلمان نوشته حسین معتمد و لیلا دیباچینقش برنامه ریزی منابع انسانی در تحقق اهداف سازمانی نوشته بثینه سالمیجبران خدمات نوشته آرزو بوالیاهمیت روابط بین کارکنان و تاثیر آن بر توسعه سازمانی نوشته مرضیه عالی محمدی و مها عساکرهآموزش استراتژی و راهبردهای مدیریت کلاس درس نوشته ملیحه نجفی زاده و امینه جماسیتاثیر مدیریت دانش بر بهره وری منابع انسانی: مرور سیستماتیک نوشته محسن خالدی و منیژه فرجی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی مهر اروند

تاکنون 44 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی مهر اروند به صورت زیر است:
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و صنایعهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیکهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیکهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفتهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعینهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمرانهشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداریچهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانهششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدارششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیکچهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوترهفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداریهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعیهشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمرانهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفتپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیکهشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعیششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداریدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارنخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمیهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارهشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارپنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداریپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعیهفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیهفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانچهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایرانششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیهشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیسومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدارسومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیستپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایداراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایداراولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار