خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی خراسان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 347
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 473
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 63
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی خراسان

مساله گسترش و خواص جدیدی از K-قاب ها نوشته وحیدرضا مرشدیبررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی با بهزیستی روانی و اجتماعی در زنان متاهل نوشته عطیه سادات ابراهیمی نقندر و زهرا خوشنویسانبررسی رابطه بین خستگی روانی و احساس تنهایی با پریشانی روان شناختی در زنان متاهل نوشته فائزه بختیار پاکزاد و زهرا خوشنویسانرابطه دینداری و سلامت معنوی در دانشجویان نوشته مهدی عصارزادهبررسی رابطه خودکارآمدی و کیفیت زندگی با مولفه های سلامت عمومی نوشته ثریا اشرفیان سیرزار و زهرا مغنی زادهبررسی رابطه ی بین ذهن آگاهی با رضایت زناشویی و صمیمیت جنسی متاهلین نوشته مهدیه سالاری و زهرا مغنی زادهستون های کوتاه، تاثیر پارامترهای موثر در ایجاد ستون کوتاه نوشته حسین صفریانشبیه سازی پاسخ تقاضای بار مبتنی بر زمان در صنعت سیمانبراساس الگوریتم تجمعی ذرات PSO نوشته محمد محمودی زادهبررسی تخریب پیش روند صفحات کامپوزیتی با گشودگی دایروی تحت بار فشار محوری نوشته مهدی یکه باشیاتصالات از پیش تایید شده نوشته مهدی ایران منشسازه نگهبان نیلینگ (میخ گذاری) برای پایدارسازی گودها و بالا بردن مقاومت خاک دیواره های گود نوشته مهدی کلاته رحیمیاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و درد ذهنی در زنان دارای سابقه بی وفایی همسر نوشته فاطمه ربیعی و زهرا خوشنویساناثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک های تفکر زنان نوشته رقیه جبوری و زهرا خوشنویسانتشخیص آسیب با استفاده از تغییرات در اندازه گیری ارتعاشات خطی نوشته عاطفه صادقی و مهسا پهلوان مصوریبررسی ستونهای CFT نوشته امیر توکلیاناثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر پرخاشگری دختران نوجوان نوشته راحله رئیس الساداتی و راضیه کمالاثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر انعطاف پذیری شناختی در زنان نوشته رقیه جبوری و زهرا خوشنویسانبررسی اثربخشی آموزش های مبتنی برتئوری انتخاب بر تصویر بدنی و بهزیستی روانشناختی زنان نوشته زهرا ناطقی و زهرا خوشنویسانIndependent Design of Multivariable Controllers for A ۲۴-Tray Separating Mixture of Methanol and Water نوشته Elham Sareban و Amir Torabiواکاوی دلالت معنایی صیغ عموم در اصول فقه مقارن نوشته راضیه امینی