خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 209
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 580
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 100
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

تاثیر فروش بر ریسک حساب های دریافتنی نوشته ندا ریحانیتاثیر سود انباشته بر ریسک حساب های دریافتنی نوشته ندا ریحانیتاثیر وضعیت نقدینگی بر ریسک حساب های دریافتنی نوشته ندا ریحانیمروری بر کارایی نظام مالیاتی در ایران نوشته معصومه دولتیبررسی نقش شادکامی و امید به آینده در افزایش جمعیت و فرزندآوری نوشته فاطمه عبداله زاده نامانلوتاملی بر نقش بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی ) نوشته مریم خدابندهتاثیر رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری شهر بجنورد) نوشته نادر نوروزی و مریم رحمانیبررسی رابطه قلمروداری کارکنان با عملکرد کاری و رفتار انحرافی در محل کار با تاکید بر نقش میانجی پنهان کاری دانش در کارکنان گمرکات خراسان رضوی نوشته ابوالفضل قدیری مقدم و حسینعلی بهرام زاده و رویا واحدنیا قوبونلوبررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی با نقش میانجیگری تعهد به تغییر (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی ) نوشته مریم خدابنده و حسینعلی بهرام زادهبررسی تاثیر رهبری دانش محور بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مدیریت دانشمشتری و کیفیت نوآوری و نقش تعدیلگری شدت رقابت( مورد مطالعه پارک علم و فناوری خراسان شمالی) نوشته سیده زهره فاطمی و جلیل عباسی و ابوالفضل قدیری مقدمبررسی نقش میانجی برانگیختگی ادراک شده در رابطه با محدودیت زمانی ومحدودیت تعداد با خرید لحظه ای و رفتار خرید وسواسی مشتریان(مورد مطالعه:مشتریان فروشگاه های کوروش شهرستان بجنورد) نوشته زهرا لنگری و حسینعلی بهرام زادهبررسی اثر تعدیل گری ارزش ویژه برند بر رابطه نوآوری خدمات با رضایت مشتری و عملکرد در موسسه اعتباری ملل نوشته ابراهیم یزدانی و حسینعلی بهرام زادهبررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی مصرف کننده با نقش میانجی اثربخشی درک شده و اعتماد مصرف کنندگان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی نوشته زهرا بهرام زاده و نوشین مطلق و جواد شهیدی و حسینعلی بهرام زادهاثربخشی مهارت های بازاریابی و پاسخگویی به بازار در عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده بازارهای نوظهور در بازارهای پیشرفته نقش تعدیل کننده شدت رقابت شرکت های صادرکننده بازارهای نوظهور( مورد مطالعه شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی) نوشته فرزانه بهرام زاده و جواد شهیدی و حسینعلی بهرامزادهبررسی رابطه بین بازاریابی اینترنتی و خدمات پس از فروش بر حفظ مشتری با نقش میانجی ارزش خدمات در فروشگاه های لوازم خانگی در شهرستان بجنورد نوشته حسینعلی بهرام زاده و عراز مراد مغربی قوجق و نوشین اکبری مطلق و جواد شهیدی دانشجوییبررسی تاثیر رهبری مخرب بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی ایران؛ استان خراسان شمالی) نوشته رضا صفاری مقدمبررسی تاثیر سبک رهبری و اقدامات مدیریت منابع انسانی بر پنهان سازی دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه : کلیه کارکنان شهرداری شهرستان شیروان) نوشته عراز مراد مغربی قوجق و محمد جواد مومنی و سیما نظریرابطه رضایت و استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری نوشته الهام غلام پوربررسی تاثیر عدالت سازمانی و غوغا سالاری بر بدبینی سازمانی با نقش تعدیلگری سرمایه روانشناختی (مورد مطالعه : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی) نوشته جواد شاهیبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی در بین کارکنان شهرداری مشهد نوشته زهرا اروین و حسینعلی بهرام زاده و ابوالفضل قدیری مقدم