ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
21
اسفند

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ 21 اسفند 1393 تا 21 اسفند 1393 توسط فضای معماری نو ایران, موسسه ايرانيان-انجمن معماري ايران -قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: UUSD01
حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری، ساخت و ساز، معماری و شهرسازی
برگزار کننده: فضای معماری نو ایران, موسسه ايرانيان-انجمن معماري ايران -قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي كنفرانس:

محورهاي شهرسازي وتوسعه پايدار

بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(

شهرسازي نوين و توسعه پايدار

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

- ناپايداري شهر و عوامل موثر

- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط

- برنامه ريزي منطقه اي و شهري

طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني

مشاركت در امور شهري

- بهسازي و نوسازي شهري

- ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري

ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار

بافت هاي تاريخي

بهسازي آثار تاريخي

- جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار

- علوم جغرافيايي ومديريت شهري

- نوسازي شهري

-  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي

- بازسازي بافت تاريخي

- جغرافيا وشهرسازي

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

 

مهندسي معماري و توسعه پايدار:

مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري

معماري و هويت شهري

- معماري پايدار

- معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

روشها و فناوريهاي نو در در معماري

انرژي هاي نو در معماري

- سبك شناسي معماري

معماري خياباني

- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

گرافيك شهري

- معماري ومحيط زيست

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه

- الگوهاي معماري بومي

- معماري منظر

- بوم شناسي

- زيبايي شناسي در معماري

 

محورهاي مديريت وبرنامه ريزي شهري

- فرهنگ شهر نشيني

- شهروند و حقوق شهروندي

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

تعامل در فضاي شهري

روانشناسي محيطي

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

شهر و حقوق شهروندي

- طراحي وفضاهاي شهري

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- برنامه ريزي كالبدي شهري

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

- مديريت شهري

- برنامه هاي توسعه شهري

- مديريت پروژه هاي شهري

- مديريت بحران

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

- مشاركت در امور شهري

- گردشگري شهري

- ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري

بهسازي و نوسازي شهري

- نماهاي شهري

- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

 

محورهاي محيط زيست شهري

- محيط زيست و انواع آلودگي ها

- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- فضاي سبز و محيط زيست شهري

- مسائل محيط زيست كلان شهرها

- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها

- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

- مديريت پسماند در شهرها

- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري

نانو ومحيط زيست

- روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي

- تغيير اقليم ومحيط زيست

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

- گردشگري ومحيط زيست

- و ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

درج در تقویم: 17 خرداد 1393 - تعداد مشاهده 39902 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
21 اسفند 1393
مهلت ارسال اصل مقالات:
30 دی 1393
تاریخ اعلام داوری مقالات:
5 بهمن 1393
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
10 بهمن 1393

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

موسسه ايرانيان-انجمن معماري ايران -قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار دانشگاه تهران
پشتیبانی