علی هوشمند آیینی

Ali Hooshmand Aini

استادیار

Researcher ID: (28675)

112
4
10

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها برای بار سیل (بر مبنای آیین نامه های ASCE و FEMA) (انتشارات نوروزی) - 1399 - فارسی
  • کتاب اصول طراحی خانه های کوچک (زندگی خوب در فضاهای کوچک) (انتشارات نوروزی) - 1399 - فارسی
  • کتاب جداسازهای لرزه ای برای معماران (انتشارات الوند پویان) - 1398 - فارسی
  • کتاب طراحی لرزه ای سازه های بتنی حاوی مایعات (انتشارات نوروزی) - 1398 - فارسی
  • کتاب استاتیک (انتشارات نوروزی) - 1398 - فارسی
  • کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات (انتشارات نوروزی) - 1398 - فارسی
  • کتاب مدیریت رسوب در مخازن سدها (انتشارات نوروزی) - 1397 - فارسی
  • کتاب مقدمه ای بر سدهای قوسی (انتشارات نوروزی) - 1397 - فارسی
  • کتاب اصول و مبانی طراحی هیدرولیکی اتلاف کننده های انرژی (انتشارات نوروزی) - 1397 - فارسی
  • کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی عمران (انتشارات نوروزی) - 1396 - فارسی