آقای دکتر محسن وفامهر

Dr. Mohsen Vafamehr

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179335)

55
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی