آقای خلیل حاجی پور

Khalil Hajipour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182906)

32
16
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی