آقای دکتر نیما امانی

Dr. Nima Amani

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (108884)

27
7
5
1
3
12

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب دست نامه ی تحلیل انرژی با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (جهاد دانشگاهی مازندران) - 1402 - فارسی
  • کتاب مدیریت پروژه در ساخت (جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر) - 1400 - فارسی
  • کتاب قراردادهای بین المللی ساخت (جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر) - 1399 - فارسی
  • کتاب مدیریت بازرسی ایمنی و بهداشت در صنعت ساخت (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1399 - فارسی
  • کتاب راهنمای جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساخت (جهاد دانشگاهی گیلان) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مدیریت ساخت تکنولوژی مالزی1389-1392

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه دانشگاه آزاد واحد چالوس (1402)
  • پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی (1401)
  • پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی (1398)