آقای دکتر بهروز جانی پور

Dr. Behrooz Janipour

اسنادیار

Researcher ID: (78243)

39
5
7

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب گونه شناسی مسکن روستایی استان فارس (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) - 1396 - فارسی
  • کتاب گونه شناسی مسکن روستایی استان یزد (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) - 1396 - فارسی
  • کتاب گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) - 1393 - فارسی
  • کتاب گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) - 1390 - فارسی
  • کتاب دستورالعمل طراحی معماری و ساخت گلزارهای شهدا (نشر شاهد، تهران) - 1384 - فارسی
  • طرح پژوهشی پروژه مطالعاتی بررسی سیمای کالبدی معماری اقلیمی ایرانی ـ اسلامی و چگونگی بهره‌گیری از مفاهیم آن در طراحی گلزارهای شهدای سراسر کشور (بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران، تهران) - 1380 - فارسی
  • پایان نامه سیر تحول معماری مسکونی در تهران طی دوره‌ی پهلوی ـ رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته معماری (دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا) - 1380 - فارسی

سوابق استادی