آقای دکتر داریوش اردلان

Dr. Daryoush Ardalan

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (62117)

26
9
3
11
4
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی شهرسازی آزاد اسلامی قزوین1394-1398
 • کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای آزاد اسلامی قزوین1384-1387
 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران آزاد اسلامی قزوین1380-1384

سوابق شغلی و تخصصی

 • ناظر پروژه های عمرانی (1384-تاکنون)
 • کارشناس بخش تعاونی های مسکن اداره تعاون استان قزوین (1388-1389)
 • دارای حق امضای مهندسی عمران و مهندسی شهرسازی در نظام مهندسی ساختمان (1393-تاکنون)
 • عضو کمیته آموزش نظام مهندسی ساختمان استان قزوین (نماینده گروه شهرسازی) (1401-تاکنون)
 • رئیس کمیسیون توسعه پایدار و بازآفرینی شهری (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه شهرسازی (1390-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه معماری (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه عمران (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه (1388-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (مرکز شال) (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • نفر اول فارغ التحصیلان دکترای تخصصی شهرسازی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با معدل 18.06 (1398)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه (1391)
 • نفر اول فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با معدل 18.76 (1387)
 • نفر اول فارغ التحصیلان مهندسی عمران- عمران در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با معدل 17.57 (1384)