آقای دکتر احمد اخلاصی

Dr. Ahamd Ekhlassi

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (261914)

64
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی