آقای مهندس ئاکو ویسی

Engineer Ako Vaisi

عضو هيات علمي مرمت گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (21064)

28
1
3
2
4
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب حفاظت از مجموعه های موزه ای در شرایط بحرانی(با نگاه ویژه به زلزله) (سنجش و دانش) - 1398 - فارسی
  • کتاب آرایه های آجری در سردرب های قدیمی سنندج (کتابچه) - 1396 - فارسی
  • کتاب آرایه های آجری در سردرب های قدیمی سنندج (کالج) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه کردستان (1388-1399)
  • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و آموزشكده سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج (1388-1399)
  • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و تهران (1388-1396)
  • سابقه تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان كردستان (1389-1395)