ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر مهدی مهدوی عادلی

Dr. Mehdi Mahdavi Adeli

استادیار

محور تخصصی:مهندسی سازه

Researcher ID: (10076)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مهدی مهدوی عادلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیفهای خطر یکنواخت زلزله برای شرایط ساختگاهی مختلف در گستره شهر اراکسومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری1389
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیفهای خطر یکنواخت و طیف طراحی ساختگاه برای گستره شهر تهراننگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده1388
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر لرزه ای در گستره شهر شوشتر و تعیین طیفهای خطر یکنواختنگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده1388
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیف های خطر یکنواخت برای شرایط ساختگاهی مختلف در گستره شهر بابلسرو مقایسه با طیف پیشنهادی آیین نامه 2800 ایران برای این گسترهاولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1389
5دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه های شتاب طیفی برای گستره استان مازندران با استفاده از تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای و لحاظ کردن اثرات حوزه نزدیک گسلاولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1389
6دریافت فایل PDF مقالهتامین منابع مالی در روش EPC.چالش های فراروی و ارائه راهکار- مطالعه موردی پترو شیمی ایلامششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1389
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر لرزه ای در گستره شهر رامهرمز و تعیین شتابهای طیفیاولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب1390
8دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از طیفهای خطر یکنواختبه عنوان طیفطرح لرزهای سازهها در برابر زلزله درآییننامههای طراحی ساختمانهاکنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی1390
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیفهای خطر یکنواخت قائم و افقی برای شرایط ساختگاهی مختلف در گستره شهر سمنان و مقایسه با طیف طرح آیین نامه 2800 ایرانششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
10دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه های پهنه بندی شتاب طیفی برای مناطق لرزه خیز استان خوزستانششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آمار بیزین در تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اثر پذیری تقاضای لرزه ای تخمین زده شده از مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای در قابهای خمشی فولادیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی شرکت پتروشیمی ایلام - ارزیابی میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه با استفاده از استاندارد OPM3 در اجرای پروژه های EPC مطالعه موردی شرکت پتروشیمی ایلامششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مقدس مشهدسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1390
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی توسعه پایدار شهر استهبان از دیدگاه لرزه خیزی با استفاده از تحلیل احتمالاتی خطر زلزلهچهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار1390
16دریافت فایل PDF مقالهنقشپهنه بندی خطر زلزله در توسعه پایدار شهرهاچهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت شتابهای طیفی در زمان های تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمین تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادیچهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار1390
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیف طرح لرزهای سازهها بر مبنای طیفهای خطر یکنواخت در مناطق مختلف ایراناولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
19دریافت فایل PDF مقالهنقش تحلیل احتمالاتی خطر لرزهای در مدیریت، برنامهریزی و توسعه شهریاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
20دریافت فایل PDF مقالهشناخت و بررسی عوامل تأخیر و افزایش هزینهها در انجام پروژه های عمرانی و راهکارهای جلوگیری از وقوع آنهااولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
21دریافت فایل PDF مقالهاندرکنش زمان و هزینه انجام پروژههای عمرانی اتمام یافته با تأخیراولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
22دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنیهای آسیب پذیری لرزهای برای قابهای خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناریاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
23دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین مدل احتمالاتی جهت تخمین تقاضای لرزهای در قابهای خمشی فولادیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
24دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیف های خطریکنواخت برای برخی از شهرهای استان مازندران برمبنای نقشه های پهنه بندی خطر شتاب طیفیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی محدودیتها و مزایای تیرچههای با پاشنه سفالی( فوندولهای) و تیرچههای با پاشنه بتنیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تاثیر تعداد طبقات قابهای خمشی فولادی بردقت پارامتر شاخص شدت در تخمین تقاضای لرزه ایهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیف های خطریکنواخت برای شرایط ساختگاهی مختلف شهرچالوس و مقایسه با طیف پیشنهادی آیین نامه 2800 ایرانهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و چگونگی اعمال مدیریت بهینه بحران درمراحل پیش آغاز حین و پس از بحرانهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای درقابهای خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناری از طریق تحلیل دینامیکی افزاینده غیرخطیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای انتخاب شده برتخمین تقاضای لرزه ایهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
31دریافت فایل PDF مقالهنقش تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای درمقیاس شهری درکاهش آسیب پذیری لرزه ای و مخاطرات ناشی از زلزله درشهرهانهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنی های خطر تغییر مکان نسبی طبقات برای قابهای خمشی فولادی درگستره شهر تهراندومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
33دریافت فایل PDF مقالهشناساییایرادات رایج در اجرای سازههای فولادی گستره شهر اهوازاز طریق مشاهده میدانی و آمارگیریدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
34دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه احتمال فروریزشکلیسازه در قابهای خمشیبا اتصالات صفحات کناریدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مهندسین مشاور در تاخیر پروژه های آب و فاضلابهمایش علوم مدیریت نوین1391
36دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین مدلاحتمالاتی تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادی با استفاده از روش محاسباتی آماری بیزینکنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی1390
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین شتاب طیفی جهت تخمین تقاضای لرزهای در قابهای خمشی فولادی با تعداد طبقات مختلفدومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
38دریافت فایل PDF مقالهThe Investigation of Negative Effects of Salt Dome on the Quality of Water in the Gotvand Olya Dam and the use of Cut-off Wall as Treatmentهفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی1391
39دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی پیمانکاران ساختمانی بر اساس یک روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی پیشنهادی (مطالعه موردی: در یک شرکت تولید فولاد)ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی 1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی ادعاها در قراردادهای عمرانی با مطالعه موردی قراردادهای فهرست بهاییهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل احتمالات تقاضای لرزه ای در قابهای خمشی فولادی با بکارگیری روش آماریهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
42دریافت فایل PDF مقالهیافتن بهترین شاخص شدت از جنس شتاب طیفی جهت تخمین تقاضای لرزه ای در قابهای خمش فولادی با تعداد طبقات مختلفهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
43دریافت فایل PDF مقالهنقش معماری و طراحی شهری بر امنیت روانی شهروندانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
44دریافت فایل PDF مقالهچالشهای پیش روی پیمانهای سه عاملی درصنعت آب وفاضلاب نقش مهندسین مشاوراولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1391
45دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکارعملی جهت کاهش تاخیرات مدیریتی پروژه های آب و فاضلاباولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1391
46دریافت فایل PDF مقالهتامین مالی قراردادهای طرح و ساخت دراجرای شبکه های آب و فاضلاباولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1391
47دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای رفع مشکلات اجرایی لاینینگ بتنی مطالعه موردی تونل های آبرسان سد گتوند علیاهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه قراردادهای بیع متقابل و طرح و ساخت با شرط تامین مالی EPCFهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تأثیر روابط کاهندگی طیفی درنتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ایهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
50دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی مسائل تبادل هزینه - زمان به وسیله الگوریتم ژنتیک درپروژه های عمرانیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
51دریافت فایل PDF مقالهA Bayesian Method to Form the Best Probabilistic Model to Estimate the Seismic Demand of Steel Moment-Resisting Framesهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
52دریافت فایل PDF مقالهروشهای نوین تامین مالی در سازمانهای پروژه محور با استفاده از سرمایه بخش خصوصیاولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تاثیر روابط کاهندگی طیفی درنتایج حاصل ازتحلیل احتمالاتی خطرلرزه ایچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
54دریافت فایل PDF مقالهارتقای سبک مدیریت پروژه بارویکردکاهش تاخیرات مطالعه موردی: شبکه آبیاری وزهکشی سدایوشاندومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت بحران زلزله در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
56دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کاهش خطر پذیری بحران در ساختمان‌های آموزشی بتنی با استفاده از مقاوم‌سازی آن‌ها (مطالعه موردی: مدرسه دو طبقه انقلاب در شهر اهواز)پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هزینه ای تأثیرات استفاده از سیستم های جداگر لرزه ای در ساختمان ها ،مطالعه موردی برج مسکونی گلستان واقع در شهر تهرانهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
58دریافت فایل PDF مقالهشناخت ارجحیت عوامل اثر گذار در تجهیز کارگاه عمرانی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: یک کارگاه عمرانی در شهرستان مسجدسلیمانهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی ، اقتصادی اثرات زلزله بر اجزای غیره سازه ای ساختمان ها وروشهای کاهش آسیب پذیری آنهاهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
60دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکاری برای شناسایی اولویت عوامل موثردریک کارگاه عمرانی ازدیددست اندرکاران اجرایی مطالعه موردی: تجهیزیک کارگاه عمرانی درشهرستان مسجدسلیماناولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت تدارکات در پروژه های سه عاملی مطالعه موردی: تامین کالا وتجهیزات توسط کارفرمااولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
62دریافت فایل PDF مقالهارائه روش بهینه حفر تونل در ساخت متروها از دیدگاه اجرایی و اقتصادی با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP)مطالعه موردی : متروی اهوازاولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی انواع سازه های نگهبان در ساخت ایستگاه های زیر زمینی مترو و ارائه بهترین روش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( )مطالعه موردی : متروی اهواز(اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
64دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی اصول معماری بومی سکونتگاه های روستایی حومه شهرستان ایذه با نگرش استفاده از راهکارهای اقلیمی و معماری بومی منطقه،گامی در طراحی پایدار سکونتگاه های منطقهاولین همایش ملی طراحی و طبیعت1392
65دریافت فایل PDF مقالهضرورت بهره گیری از سیستم های صنعتی ساختمان سازی با تاکید بر مفهوم توسعه پایداراولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
66دریافت فایل PDF مقالهتعیین سطح آسیب پذیری شهر اهواز در مقابل زلزله و ارائه راهکارهایی جهت ایمن سازیاولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی و امکان سنجی روشهای متداول پایدارسازی گودبرداری در بافت فرسوده شهری و ارزیابی راهکارهای مناسباولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
68دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و مکان یابی پارک در واحد محله با استفاده از شاخص همپوشانی وزنی (مطالعه موردیک شهر تبریز)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرات دیوارها و نماهای سبز در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و نقش آن در توسعه پایداراولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
70دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکاری نوین جهت مدل کردن اثرات حوزه نزدیک گسل در تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ایاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چگونگی تأثیر پذیری دامنه شتاب طیفی از مدل هندسی چشمه های لرزه زااولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم های متعدد کنترل حمل و نقل و انبار مصالح در سایت ساخت و ساز و ارائه روش بهینهاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان راهکاری در معماری پایدار و ساخمان های هوشمند (مطالعه موردی: در کلان شهر اهواز)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
74دریافت فایل PDF مقالهمدل کردن اثرات حوزه نزدیک گسل در تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای از طریق ترکیب کردن روابط کاهندگیاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات حوزه نزدیک گسل بر خطرات ناشی از زلزله در شهرهای استان خوزستاناولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
76دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آمار بیزین جهت تخمین قابل اعتماد تقاضای تغییر مکان لرزه ای در قابهای خمشی فولادیاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناری در سطوح مختلف لرزه خیزیاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
78دریافت فایل PDF مقالهایجاد ارتباط بین مدیریت خطرپذیری لرزه ای و مدیریت شهری بمنظور توسعه ایمن شهرهااولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تأثیر مدل هندسی چشمه لرزه زا بر دامنه طیف های خطر یکنواختاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
80دریافت فایل PDF مقالهارایه راهکاری جهت جلوگیری ازخ وردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس با استفاده از مواد افزودنی در سیماناولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
81دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اجرایی و اقتصادی بین مخازن آب بتنی - مخازن آب آهن و شیشهاولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معماری بومی و سنتی در توسعه پایدار شهری نمونه موردی شهر دزفولاولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
83دریافت فایل PDF مقالهآب انبار الگویی پایدار در معماری بومی و سنتی ایران نمونه موردی آب انبار شش بادگیر شهر یزداولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
84دریافت فایل PDF مقالهچگونگی افزایش کیفیت عملکرد ناتراوایی در سازه های بتنی مورد مطالعه سد مخزنی بالا روداولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین مقاومت بتن و فاکتورهای موثر بر نرخ خوردگی آرماتوراولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
86دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی احداث سازه های بتنی با دوام با استفاده از بتن خود متراکماولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
87دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بین روش های سنتی و مدرن عمل آوری و نگهداری بتن در شرایط آب و هوای گرم از دیدگاه هزینه و اجرااولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های اجرای شاتکریت و کاربرد آن در مقاومت سازی ساختمان های آجریاولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندیشه و نحوه فرایند طراحی در رویکرد شکل گراییاولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
90دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی وارزیابی استفاده ازالیاف پلیمری تقویت شده ابریشم sfrp درمقاوم سازی تیرهای بتنیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شیوه های مناقصه در پیمان های سه عاملیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بهسازی خاک با روش نوین ستون های مدول کنترل شده - CMC - با بررسی پتانسیل استفاده در خاک های ایرانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
93دریافت فایل PDF مقالهافزایش بازدهی کارگاه سنگ شکن بابررسی تحلیلی اجزاء تشکیل دهندهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
94دریافت فایل PDF مقالهضرورت احیای بافت فرسوده شهری مشکلات وراهکارهابااستفاده ازروش تحلیلی swotکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
95دریافت فایل PDF مقالهStudy in New method of projects financing and present appropriate recommendationsکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
96دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سازه های پیش ساخته بتنی به عنوان راهکاری جهت مقابله با مخاطرات زلزلههمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
97دریافت فایل PDF مقالهکاهش آلودگی صوتی در محیط های صنعتی با استفاده از پایه پیچ (انکر بولت) در فونداسیون ماشین آلات ارتعاش زاهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
98دریافت فایل PDF مقالهصنعتی سازی پروژه های مسکونی در طرح مسکن مهربا فن آوری های نوین و به روش سیستم قالب عایق ماندگار پانلی I.C.Fهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
99دریافت فایل PDF مقالهمزایای استفاده از بتن الیافی در قطعات بتنی پیش ساخته از نظر پیوستگی ، خوردگی ، کاهش وزنهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
100دریافت فایل PDF مقالهمزایای اجرای اسکلت بتنی ساختمانهای مسکونی با استفاده ازقالبهای تونلیهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
101دریافت فایل PDF مقالهشناخت عناصر پایداری در معماری بومی ایران، نمونه موردی شهر دزفولهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم درمعماری پایدارهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
103دریافت فایل PDF مقالهکاهش آلودگی محیط زیست با استفاده ازدستگاه فرآورش سیار نفت درمناطق نفتخیز جنوبهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
104دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پیوستگی و سلامت شمع ها در جاریز با استفاده از روش غیر مخربPITهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
105دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کیفی روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهنهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
106دریافت فایل PDF مقالهپدافند غیر عامل دریچه ای نو به سوی تکامل و توسعه پایدار شهریاولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
107دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهمترین معیارهای موفقیت در ساخت ساختمان های بلند مرتبه شهر تهرانکنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی الزامات احداث پناهگاه ها و سازه های مدفون و زیر زمینی از دیدگاه پدافند غیر عامل،به عنوان راهبردی اساسی در کاهش آسیب پذیریکنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
109دریافت فایل PDF مقالهبهبود سیستم مدیریت پل چهارم اهواز با استفاده از رویکرد بازرسی برمبنای ریسککنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
110دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تولید و توزیع بتن در آب و هوای گرم و مرطوب- مطالعه موردی شرکت هیوندای (فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه)اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
111دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی روشهای نوین پایدارسازی گود در بافت فرسوده شهری با تأکید بر روش انجماداولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
112دریافت فایل PDF مقالهچگونگی تاثیر پذیری طیف های پاسخ خطر یکنواخت از مدل هندسی خطی یا سطحی چشمه لرزه زاهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری شهرستان شوشتر در رخداد حوادث طبیعی و راهکارهای ایمن سازیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
114دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف بهسازی خاک از دیدگاه هزینه و زمان و ارائه راهکار بهینه مورد مطالعاتی: خاک متورم شونده گچیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
115دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بافت فرسوده شهراهواز و ارائه راهکارهای مدیریت کاهش مخاطراتهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس و فوق روان کننده در مقاومت بتن و مقایسه آن با بتن معمولیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
117دریافت فایل PDF مقالهEffect of Rigidity on Performance Level of Irregular Steel Structureاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
118دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه چگونگی طراحی و اجرای سازه های بتنی در منطقه معتدل خزری و ناحیه گرم و خشک از دیدگاه هزینه و زماناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
119دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ماده مکمل چند منظوره در بتن ریزی های حجیم جهت افزایش مقاومت فشاری و کاهش نفوذ پذیریاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هزینه ای تاثیرات استفاده از سیستم های جداگر لرزه ای در ساختمان ها، مطالعه موردی مجموعه آموزشی علوم دینی مشکوه و بنیاد نهج البلاغهاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
121دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هزینه و زمان اجرای عملیات قالب بندی سازه های بتنی با قالب های عایق ماندگار ICFاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
122دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اصول تئوری و عملی آزمونهای فراصوتی به منظور افزایشبهره وری قطعات محصولات فلزی و غیر فلزیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
123دریافت فایل PDF مقالهاستفاد از بلو ک خاک فشرده تثبیت شده به عنوان مصالح ساختمانی سازگار بامحیط زیست در راستای توسًعه پایدار شهریاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
124دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ریسک درپروژهساخت تونل امیرکبیر تهراناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از ضایعات آجرهای رسی در ساخت بلوک های سبک و مقاوم بتنی ازدیدگاه زیست محیطی و اجراییاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
126دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی و مدیریت زمان حذف نیمی از پرده آبند Cut off در سدهای خاکی با انجام عملیات خاکبرداریهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
127دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی جایگزینی بلوک سبک گازی با آجر در دیوارهای غیرباربرساختمانهای آجریهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
128دریافت فایل PDF مقالهچگونگی استفاده از بتن خود متراکم در مقاطع با فشردگی آرماتور زیاد ومناطق غیر قابل دسترس برای تراکم کاملهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
129دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم قالب تونلی و قالب یکپارچه از لحاظ اجرایی و اقتصادیهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
130دریافت فایل PDF مقالهنقش برنامه ریزی و آمادگی با شناخت عوامل موثر در مدیریت بحران زلزله در راستای کاهش خساراتهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مناسب ساخت سرپناه های موقت پس از وقوع زلزله در ایرانهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
132دریافت فایل PDF مقالهطراحی شهری و راهکار های پدافند غیر عاملهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
133دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و مکان یابی پارک در واحد محله با استفاده از شاخص همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز)همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
134دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش جوش سر به سر میلگرد با روش های متداول از دیدگاه اقتصادی ، استحکام و سرعت کارهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
135دریافت فایل PDF مقالهتحلیل احتمالاتی خطر لرز ای در گستر استان وزستان تا استفاد ازروابط کاهندگی طیفی مختلفپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت فشاری نمونه های بتنی ساخته شده با سیمان پوزولان در سنینمختلفپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
137دریافت فایل PDF مقالهتکنیک ارزش کسب شده در پیش بینی هزینه اتمام پروژه جاده کنارگذرشمالشرق اهوازاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
138دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هزینه ای تاثیرات استفاده از سیستم های جداگر لرزه ای در ساختمان ها، مطالعه موردی بیمارستان امام حسین (ع) مشهددومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1392
139دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برنامه ریزی و کنترل در مدیریت موفق پروژه های عمرانیهمایش بین المللی مدیریت1393
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاخیرات مجاز بر هزینه ها در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی طرح شبکه آبیاری و زهکشی دویرج)کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
141دریافت فایل PDF مقالهارائه الگویی پایه ای برای مدیریت بحران شهریکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
142دریافت فایل PDF مقالهارائه الگویی جامع و اولویت بندی شده برای مدیریت بحرانکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی و تعیین اجزای کاهش خطرپذیری مدیریت بحرانکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
144دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مهندسی ارزش در کاهش زمان و مقایسه با سایر تکنیک های کاهش زمانکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
145دریافت فایل PDF مقالهارزیابی متغییرهای زمان و هزینه ی اجرای بتن خودمتراکم در مقایسه با بتن معمولیهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و اقتصادی بتن با الیاف فولادی و الیاف مصنوعی در بتن پاشی به روشترهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
147دریافت فایل PDF مقالهآسیب های وارده بر سازه های فولادی سبک سرد نورد شده از منظر حریق و رطوبت و راهکارهای برطرف کننده آنهاهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
148دریافت فایل PDF مقالهارزیابی استفاده ازبتن سبک گازی AAC درساختمانها ی مسکونی به عنوان دیوارجداکنندههمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
149دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مقاوم سازی پل سنگی راه آهن قافلانکوههمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرسایش و آبشستگی بر کارکرد شمع های استفاده شده در سازه های ساحلیدومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
151دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثربرکیفیت ساخت سازه های بتونی براساس مدل هزینه یابی کیفیتدومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
152دریافت فایل PDF مقالهمزایای اجرای اسکلت فولادی ساختمان های مسکونی با استفاده از اتصالات CONXLاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
153دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از آرماتورهای FRP به جای آرماتورهای فولادی در سازه های بتنی به لحاظ فنی و اقتصادیاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
154دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی استاتیکی بهینه جانمایی سایت کارگاهی با نگرش توسعه پایداراولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
155دریافت فایل PDF مقالهتولید، انتقال، بتن ریزی در هوای گرم و مقایسه روش های نوین و سنتی عمل آوری از نظر اقتصادیاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
156دریافت فایل PDF مقالهعمل آوری بتن پیش ساخته با استفاده از عمل آوردن با بخار و کاغذ نفوذناپذیردومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
157دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی خرابی پیش رونده لرزه ای با استفاده از تحلیل دینامیکی فزایندهدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
158دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ی بتن غلطکی در روسازی راه ها به منظور غلبه بر جمع شدگی آسفالتدومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
159دریافت فایل PDF مقالهبهبود سیستم مدیریتپل چهارم اهواز با استفاده از رویکرد بازرسی بر مبنای ریسکاولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری1393
160دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از بتن غلتکی در مقایسه رویه های راه سازیاولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری1393
161دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی هزینه اتمام پروژه با تکنیک ارزش کسب شده در پروژه جاده کنار گذر شمالشرق اهوازچهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه1393
162دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فنی و اقتصادی لایههای تثبیت شده با لایههای تثبیت نشده در روسازی شهر جدید رامیناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
163دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کامپوزیت الیاف کربنی CFRP درمقاوم سازی پی های نواری مطالعه موردی پروژه 1400 واحدی حضرت ولیعصر(عج) مسجدسلیماندومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1393
164دریافت فایل PDF مقالهمدیریت هزینه بهسازی لرزه ای پلهای بزرگراهی مطالعه موردی پل تقاطع بزرگراه حکیم - کنکنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه1393
165دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مهندسی ارزش در کاهش زمان و مقایسه با سایر تکنیکهای کاهش زمانکنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه1393
166دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای سازه های خمشی فولادی بهره مند از سیستم جداساز لرزه ای پایهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
167دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکاری جهت کاهش زمان ساخت با تاکید برحفظ کیفیت از طریق اجرای ساختمان های پیش ساختهکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
168دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الیاف در بتن های با مقاومت بالاکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی و رتبه بندی اساسی ترین شاخص ها از بین شاخص های موثر بر ارزیابی سیستم های ساختمانیکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
170دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حفر تونل در سنگ سخت با استفاده از روش حفاری و انفجاردومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
171دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات شیمیایی محیط های اسیدی بر بتن و پیشگیری و کنترل خسارات ناشی از آندومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
172دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عمل آوری بتن با بخار بر دوام سازه های بتنی حاشیه رودخانه کاروندومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات مواد افزودنی پلیمری (S.B.R) در مقاومت سایشی و فشاری بتندومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
174دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد استفاده از خاک مسلح برای دسترسی های دال پلدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
175دریافت فایل PDF مقالهبررسی محاسن و معایب روش لوله رانی HDD در مقایسه با سایر روش های لوله رانیدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
176دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از قالبهای فلزی مشبک روفیکس در اجرای سقف های سازه های فولادیدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
177دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های مختلف دیوارهای پیرامونی نسبت به 3d پنل ها بمنظور استفاده در ساختمانهای بناییدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشات اختصاصی مخلوط بتنی خود متراکم و رواداری های مربوطه در آیین نامه های پیشروی ساختمانیدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر رفتار بتن پلاستیک مطالعه موردی سد مخزنی کرخهدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
180دریافت فایل PDF مقالهبررسی کامپوزیتهای اف آر پی در سازه های بتن آرمه ای از نظر دوام و مقاومت در برابر خوردگیدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
181دریافت فایل PDF مقالهکاربرد و خواص استفاده از روباره های فولادی به عنوان مصالح سنگی در بتن (مطالعه موردی روباره های فولادی مجتمع فولاد اهواز)دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
182دریافت فایل PDF مقالهتعیین آسیب دیدگی بتن ناشی ازتماس مستقیم با پساب صنعتی مورد مطالعاتی درشرکت فولاد ایراندومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی روش های ساخت ساختمان های بااسکلت فولادی و بتنی در ایران با استفاده از تکنیک تاپسیس (مطالعه موردی:شرکت های پیمانکار ساختمانی استان لرستان)دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل و عوامل تخریب و کاهشعمر مفید ساختمان و ارائه راهکارهای متناظر برای ساختمان های میان مرتبه در شهر اهوازدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
185دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روش بهینه انتقال بتن به سدها و ارائه ملاحظات طراحیدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
186دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومسازی فونداسیون نواری بوسیله FRP و مقایسه آن با روش سنتیدومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
187دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب سیستم ذخیره سازی غلات با استفاده از مقایسه هزینه احداث سیلوی فلزی وبتنی بامکان وظرفیت یکساندومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1393
188دریافت فایل PDF مقالهتحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای در قابهای خمشی فولادی با میراگر فلزی ADAS ازطریق تحلیل دینامیکی افزایندهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
189دریافت فایل PDF مقالهتعیین نسبت بهینه مکانیزه کردن ماشین آلات راهسازی و نیروی انسانیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
190دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عملکرد لرزه ای جداگرهای LRB و HDRBاولین همایش ملی مهندسی سازه ایران1393
191دریافت فایل PDF مقالهمعرفی پارامتر شاخص خرابی و کنترلی سامانههای جداساز لرزهای پایههمایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری1394
192دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم بتن پیش ساخته با سقفهای هالوکور درساختمانهادومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
193دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از ضایعات pvc در آسفالت جاده ها و مقایسه آن با آسفالت معمولی از نظر کیفیتکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
194دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ریسک حاصل از تحلیل احتمالاتی لرزه ای و قابلیت اعتمادپذیری سازه های بهره مند از سیستم جداسازلرزه ای پایهکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی فضاهای اقامتی کاروانسراها و تصویر آنها در هتل های امروزیاولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران1394
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان اجرایی روش های حمل و نقل بتن در پروژه های بزرگاولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران1394
197دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت پارامتر شاخص شدت زلزله در تحلیل احتمالاتی تقاضا وریسک لرزه ای در سازه های فولادیکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری1394
198دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر استفاده ازفوم بتن برجنبه اقتصادی طرح با رویکردتحلیل ترمواکونومیکیهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
199دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازگوگرد درروسازیهای آسفالتی به منظور کاهش هزینه هاهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
200دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده ازسقفهای باعرشه فولادی بارویکرد مقایسه ای ازنظر هزینه و زمان بادیگرسقفهای متداولهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
201دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تقویت تیر درسازه های فولادی بااستفاده ازانواع کامپوزیت های FRP به منظور کاهش هزینه و زمان پروژههمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
202دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنی واقتصادی بتن پلاستیک دیوارآببند درسدمخزنی دویرجهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
203دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری روش سیستم قالب گذاری ICF درساختمان ها و مقایسه آن باروشهای متداول ازنظر سرعت ساخت و ساز صرفه اقتصادی و عایق حرارتهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
204دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فنی و اقتصادی وصله مکانیکی و پوششی آرماتورهای باسایزهای مختلف دردوپروژه تجاری و مسکونیهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
205دریافت فایل PDF مقالهروسازی های بتنی درمقایسه با آسفالتی درجاده های کوهستانی ازنظرکیفیت و هزینههمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
206دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اجزاء و نحوه ی اجرای سقف های متال دک (عرش فولادی) و دال های پیش تنیده نسبت به یکدیگرهمایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار1394
207دریافت فایل PDF مقالهاهمیت استفاده از دیوارهای پیش ساخته کامپوزیت معدنی برای ساختمان های با اهمیت زیاد به عنوان گزینه مناسب زمان وهزینه اجراهمایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار1394
208دریافت فایل PDF مقالهانتخاب سقف ساختمانی بهینه با درنظر گرفتن متغیرهای وزن و هزینههمایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار1394
209دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی مصرف گریتینگ های کامپوزیت به جای گریتینگ های فلزی در تاسیسات نفتی اسکله جزیره خارکهمایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار1394
210دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل ایجاد ترک و فرسایش در خاکریزهای احداثی در تالاب های کشور و ارائه راهکاری مناسب جهت جلوگیری از بروز آن هاهمایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار1394
211دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Methodهمایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار1394
212دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنی و اقتصادی تأثیر استفاده از سرباره کوره قوس الکتریکیشرکت فولاد خوزستان به عنوان جایگزین سنگدانه در بتن سازه ایکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
213دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از بتن بدون ریز دانه به عنوان بتن مسلح وبررسی مقاومتوپایداری فولاد مدفون در آنکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
214دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی اقتصادی ساخت دکل برق فشار قوی به وسیله میکروپایل و روشهای معمولکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
215دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نحوه اجرای قطعات پیش ساخته بتنی بصورت قوسی به منظور کاهش هزینه ها تسریع در اجرای مطالعه موردی: پروژه قدس حمیدیه خوزستانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
216دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و اقتصادی دیوارهای 3DWALL در مقایسه با دیوارهای بلوکی برای سازه های مرتفع در شهرستان مسجد سلیمانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
217دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مصالح غیر سازه ایی بهینه جهت پارتیشن بندی ساختمانها با درنظر گرفتن متغیرهای زمان اجرا و وزنکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
218دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف تقویت ستونهای بتن آرمه و انتخاب روش بهینه در شهرستان دزفولکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
219دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از بتن سبک هبلکس در مقایسه با بتن معمولی در بهینه سازی مدارس استان خوزستانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
220دریافت فایل PDF مقالهامکان سىجی استفاد از منهول های پلی اتیلن به جای بتنی در اجرای منهول های پیش ساخته در سیستم جمع آوری و انتقال فاضلاب استان خوزستانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
221دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجرا ، عملکرد و توجیه اقتصادی سازه های بتن خودمتراکم در مقایسه با بتن معمولیچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
222دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اقتصادی و زمانی اجرای استفاده از قالب کلاسیک TRTF و روش معمولی جهت بتن ریزی در ساختمان اسکلت بتنیچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
223دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تأثیر استفاده از توری گالوانیزه به منظور مقاوم سازی به روش غلاف بندی در ستون های مربعی و دایروی بتنیچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
224دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هزینه ای استفاده از مصالح FRP جهت تقویت سازه های بتنی و مقایسه با کاشت آرماتورچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
225دریافت فایل PDF مقالهطرح بهینه مقاوم سازی پی های نواری با الیاف FRP از دیدگاه هزینه و زمانچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
226دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل استفاده از لتیس در تحکیمات تونل انحراف آب در سدهادومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار1394
227دریافت فایل PDF مقالهعنوان مقاله : ارزیابی کیفی بتن غلطکی در اجرای سدهای بتنی باتوجه به موقعیت پروژهدومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1394
228دریافت فایل PDF مقالهروش های نوین ساخت خانه ی اپرای متروپولیتندومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1394
229دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM براساس استاندارد 9001 ISO درپروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروندسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
230دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر آب انداختگی بتن و روش های کنترل آن مطالعه موردی سد و نیروگاه کارون 4کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
231دریافت فایل PDF مقالهارائه روش تخمین پاسخ سازه و میزان خرابی در سازه های پایه گیردار و جداشده با استفاده از روش احتمالاتی بیزیناولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست1394
232دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع(TQM) براساس استاندارد 9001 ISO درپروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروندسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
233دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روابط کاهندکی طیفی بهینه پیشنهادی حوزه نزدیک گسل در تخمین تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
234دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تاخیرات و دوباره کاریها در پروژه های بلند مرتبه سازی ساختمانها با استفاده از فرآیندمدیریت دانش به منظور تعدیل آنهادومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
235دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع سازه برتخمین تقاضای لرزه ای در قابهای خمشی فولادی در نقظه ای از شهر تهران با سطح لرزه خیزی متوسطکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
236دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی عایق کاری حرارتی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های اداریدومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار1394
237دریافت فایل PDF مقالهانتخاب جنس بهینه لوله جهت استفاده در سیستم آب شرب مناطق روستایی ازدیدگاه فنی و اقتصادی ، مورد مطالعاتی مناطق روستایی شهرستان امیدیههشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1395
238دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های مصالح سنگی معادن مختلف استان خوزستان و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بتنهمایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی 1394
239دریافت فایل PDF مقالهبررسی و انتخاب مناسبترین نوع سازه نگهبان، در گودبرداری های شهری با خاک سست و ریزدانهسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی1395
240دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی عوامل موثر در بروز تاخیرات زمانی در پروژههای عمرانی شهری با بهرهگیری از نظریه پارتو مطالعه موردی پروژههای کلیدی شهرداری بندرماهشهرچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
241دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فاصله بین سازه های با قاب خمشی فولادی ویژه در خاک سخت ، بارفتار غیر خطیچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
242دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و انتخاب سازه های نگهبان مناسب در گودبرداری ایستگاههای مترواهوازاولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست1395
243دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر پارامترهای اصلی بر بهینه سازی اقتصادی در ساختمان های مسکونی بر اساس مدل ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
244دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در پروژه های ساختمانیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
245دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وارزیابی ریسک های پروژه های فرآورش نفت بااستفاده ازنرم افزارpert master v8.7اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی1395
246دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب رفتار و شکل پذیری قاب های فولادی خمشی با دیوار برشی فولادی غیر پیوسته در ارتفاعکنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران1395
247دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نامنظمی در ارتفاع سیستم مهاربندی دیوار برشی فولادی در قاب خمشی فولادی بر نیروی برش پایه و دریفت بامکنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران1395
248دریافت فایل PDF مقالهانتخاب روش بهینه مقاوم سازی ساختمان های بنایی از دیدگاه هزینه و زمان مورد مطالعه مدارس شهر اهوازچهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی1395
249دریافت فایل PDF مقالهصنعتی سازی ساختمان ها با استفاده از سقف کوبیاکسچهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی1395
250دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آسیبپذیری ساختمانهای موجود در گستره شهرستان اندیمشک درمقابل زلزلهچهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی1395
251دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی واجرایی دیوار پیش ساخته جدید حیات وال با دیوار بلوک لیکاکنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان1395
252دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های بهینه از پسماندهای ناشی از ساخت و ساز و تخریب در شهرستان مسجدسلیمان در سال 1395اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
253دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های بازیافت پسماندهای ساختمانی از نخاله ها، در ساخت و ساز مجدد در شهرستان مسجدسلیماناولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
254دریافت فایل PDF مقالهارزیابی علل کاهش عمر لایه های آسفالتی سطوح معابر شهری و ارایه راه حل ها و پیشنهادات (مطالعه موردی شهرستان لالی)اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
255دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان تقاضای لرزه ای در قابهای خمشی فولادی بر حسب متغیرهای شتاب نگاشتهای مورد استفاده در تحلیل دینامیکیسومین همایش بین المللی مهندسی سازه1395
256دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پوشش الیاف مصنوعی به جای پوشش مصالح شن و ماسه در لوله های لترال زهکش زیر زمینی در اراضی کشاورزی حوزه آباداناولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
257دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دوام و جنبه های اقتصادی کاربرد بتن الیافی مسلح در روسازی های بتنی در مقایسه با بتن مسلح متداول (مورد مطالعاتی میدان نفتی یادآوران)اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
258دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مخاطرات با منشا زمین ساختی ناشی از وقوع زلزله در شهر اندیمشک و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش ریسککنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری1396
259دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پهنه بندی خطر زلزله در گستره شهرستان اندیمشک برمبنای نتایج تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ایکنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری1396
260دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای مختلف تحلیلی در مهندسی ژیوتکنیک با رویکرد طراحی و اجرا در کاوش های صحرایی و آزمایشگاهی با انتخاب روشی بهینه در منطقه ماهشهرچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
261دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ظرفیت باربری ستون های بتنی مسلح با استفاده از خاموت های کامپوزیتی تحت بار استاتیکی خارج از مرکزکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
262دریافت فایل PDF مقالهتعیین محور مناسب جهت گسترش شهرستان اندیمشک بر مبنای مخاطرات لرزه ایدومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران1396
263دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مخازن نوین پانلی کامپوزیتی و بررسی برتریهای آن نسبت به مخازن بتنیکنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین1396
264دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر زلزله در گستره شهر اندیمشک و تعیین طیفهای طرح خطر یکنواختپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
265دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آسیب پذیری ساختمانها با سیستم سازه ای مختلف در گستره شهر اندیمشک ناشی از مخاطرات لرزه ایپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
266دریافت فایل PDF مقالهطراحی غلاف لوله های خطوط انتقال گاز در تقاطع جاده هاپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
267دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اجرای دیوار آب بند یا پرده تزریق در پی سد گتوند علیا از نظر اقتصادی و زمان بندیپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
268دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم ثقلی (کانالت) با سیستم کم فشار پلی اتیلن جهت آبیاری مزارع به منظور بهره وری از سیستم نوین آبیاری با توجه به بحران آبی در کشورهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
269دریافت فایل PDF مقالهترکیب نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای و منحنی های آسیب پذیری به منظور تعیین سطح آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شهر اندیمشکپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396

سوابق استادی مهدی مهدوی عادلی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار
تاریخ ایجاد رزومه: 6 آبان 1389 - تعداد مشاهده 3007 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی مهدوی عادلی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی مهدوی عادلی

آدرس ایمیل: mehmahad@yahoo.com
کشور: ایران

به اشتراک گذاری صفحه مهدی مهدوی عادلی

علایق شخصی

  • مهندسی زلزله
  • تحلیل خطر زلزله
  • تحلیل غیر خطی سازه ها
  • قابلیت اطمینان سازه ها

کلیدواژه های مهم در مقالات مهدی مهدوی عادلی

پشتیبانی