آقای دکتر اسماعیل بلالی

Dr. Ismail Balali

دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400029)

8
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی