ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجید سنایی

majid sanaei

دکتر

محور تخصصی:هنرهای تجسمی

Researcher ID: (238630)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مجید سنایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرهنگ و مشارکت شهروندی در توسعه پایدار شهرینخستین همایش ملی آرمان شهر ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهشهروتوسعه پایدارگردشگری شهریاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات زیست محیطی توسعه گردشگری ساحلی برتوسعه پایدارشهرها مطالعه موردی شهرتنکابناولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
4دریافت فایل PDF مقالهفرصت ها و تهدیدات قطب گردشگری شهرنمک آبرود با استفاده ازمدل Swotاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
5دریافت فایل PDF مقالهطراحی منظر شهری بهینه همساز با اقلیم ،راهبردی جهت ارتقا سطح رضایتمندی شهرونداننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهر شیراز با شاخص TCIاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد متقابل صنعت گردشگری و صنعت حمل و نقل در پیشبرد اهداف توسعه کشورهااولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت های اقلیم توریسم استان گیلان با بهره مندی از مدل های بهینه اقلیمیاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهتبعات زیست محیطی حمل و نقل شهری و راهکارهای بهبود آن در ایراناولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اقلیم بر معماری شهرها، مطالعه موردی شهر کلاردشتاولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مبلمان شهری بر کارکرد زیباشناختی شهری، (مطالعه موردی: شهر کلاردشت)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در توسعه فضایی شهر، (مطالعه موردی: شهر کلاردشت)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گردشگری در دگرگونی سیمای شهرهای شمال ایران مطالعه موردی :شهر کلاردشتدومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1393
14دریافت فایل PDF مقالهنقاشی ها و دیواره نگاره ها و تاثیر آنها در مفاهیم زیبایی شناختی منظرشهری،مطالعه موردی منطقه 01 شهرداری تهراناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
15دریافت فایل PDF مقالهنقش رسانه ها و فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهرانهفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)1393
16دریافت فایل PDF مقالهگردشگری شهری و تأثیر آن در توسعه شهرهادومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1394
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر روند تحولات معماری شهرهای اسلامی در طول زمان، با نگاهی به ایراناولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه مدیریت شهری در تامین امنیت شهروندان نمونه موردی منطقه 3 شهر ساریهمایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1394
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر جایگاه توسعه شهر الکترونیک در بهبود مدیریت شهریهمایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1394
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران شهری و توسعه پایدار شهرهمایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت1395
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شهر در مقاصد گردشگری مطالعه موردی شهر کلاردشتدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی در محلات مشگین شهرسومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر عوامل موثر بر خلق هویت در میادین شهری، مطالعه موردی میدان 15 خرداد نوشهرکنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمینه های نوشهرگرایی در مشگین شهر(محدوده مورد مطالعه شهرک های جدید، بافت قدیمی و بازار)دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر، نقش وعملکرد مدیریت شهری درسرزندگی وزیباسازی شهرهااولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر رویکرد مرمت بافت های فرسوده شهریهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش زنان در کاهش فقر شهری از طریق رویکردهای اقتصاد مقاومتی، نمونه مورد مطالعه شهرستان چالوسهمایش بین المللی زنان و زندگی شهری1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحقق سرزندگی در فضاهای شهری با تاکید بر پیاده مداری (مطالعه موردی محدوده میدان انقلاب سنندج)اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مذاکره در طراحی شهریاولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست1395
30دریافت فایل PDF مقالهطراحی چهارچوب گردشگری با مطالعه بر باززنده سازی محدوده ی شاه عباسی کرجپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1395
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر نقش مولفه های اثر بخش در طراحی پیاده راه ها با تاکید بر ابعاد کالبدیسومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثرات اکولوژی اجتماعی بر روند توسعه کالبدی فضایی شهر ساریاولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 20171396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات الگوی ارتباطی معابر در جذب گردشگر مطالعه موردی شهرنوشهرسومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه1396
34دریافت فایل PDF مقالهحقوق شهروندی در شهرها و چالش های مدیریت شهری(از قانون تا عمل)اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طرح بهسازی و نوسازی محلات شهری با رویکرد بازآفرینی پایدار شهری (نمونه موردی شهر نظرآباد)دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهسنجش وضعیت مدیریت بحران زلزله در منطقه 12 شهر تهران از طریق بررسی مراحل پیش از بحران، حین بحران، بحران در شرایط اولیه و پس از بحراندومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست1396
37دریافت فایل PDF مقالهسنجش وضعیت مدیریت بحران زلزله در منطقه 12 شهر تهران از طریق بررسی مراحل پیش از بحران، حین بحران، بحران در شرایط اولیه و پس از بحراندومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست1396
38دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش مبلمان شهری در طراحی فضای مکث و خوانایی شهرهاکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
39دریافت فایل PDF مقالهبازآفرینی بافت قدیم با رویکرد ارتقاء گردشگری (مطالعه موردی: محله نقش جهان اصفهان)کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی و جایگاه برنامه ریزی شهری در کیفیت زندگی شهری نمونه موردی شهر نوشهرسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
41دریافت فایل PDF مقالهراهبرد های بازآفرینی محدوده های شهری،بارویکرد ساماندهی محلات ناکارآمد محله قنبرآباد بهشهراولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار1396
42دریافت فایل PDF مقالهنقش برنامه ریزی شهری در کیفیت زندگی شهریکنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفهوم سیالیت ، شفافیت و حرکت در فضای بازارسومین همایش ملی معماری و شهر پایدار1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عوامل معنایی و فیزیکی سیالیت در فضای بازارسومین همایش ملی معماری و شهر پایدار1396
45دریافت فایل PDF مقالهEvaluating the quality urban space vitality with the walking-based approach Case Study:Narmak (Haft Hoz)دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر1396
46دریافت فایل PDF مقالهجستاری بر مفهوم معنا در معماری اسلامی در گذر زمانسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
47دریافت فایل PDF مقالهواکاوی شاخص های توسعه یافتگی نواحی شهریسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
48دریافت فایل PDF مقالهواکاوی اصول حکمروایی خوب شهری در گذار از مدیریت شهری سنتی از منظر شهروندان(نمونه موردی:شهر بابل)سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
49دریافت فایل PDF مقالهبهبود فرآیند مدیریت شهری با تکیه بر رویکرد شهرسازی مشارکتیچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
50دریافت فایل PDF مقالهتدوین راهبردهای موثر بر توانمند سازی درآمد پایدار در شهرهای گردشگر پذیر، نمونه مورد مطالعه شهر کلاردشتچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
51دریافت فایل PDF مقالهعدالت فضایی شهر ها راهبردی جهت توسعه یافتگی نواحی شهری (نمونه مورد مطالعه :شهر نوشهر)چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
52دریافت فایل PDF مقالهجایگاه مشارکت شهروندان در بهبود فرآیند مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر آملچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
53دریافت فایل PDF مقالهسنجش معیارهای سرمایه اجتماعی در شهرهای بزرگ میانی (نمونه موردی: شهر بابل)چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
54دریافت فایل PDF مقالهارتقاء سرزندگی در طراحی مجتمع مسکونی با بهره گیری از معماری بومی (نمونه موردی شهر چالوس)سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1397
55دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر توانمند سازی محلات شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
56دریافت فایل PDF مقالهتبیین و بررسی نظریه های مکانیابی در معماریسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی معیارها و بن مایه مکانیابی در معماریسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان دست یابی به پتانسیل تبدیل شدن به شهر سالم مطالعه موردی شهر پاوهششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اهداف طراحی سایت گردشگری در منطقه سرولات شهر چابکسر با استفاده از مدل topsisسومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران1398
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدیریت شهری در بهبود وضعیت شاخص های گردشگری در شهر چابکسرسومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران1398
61دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی جاذبه های منطقه سرولات شهر چابکسر از توابع شهرستان رودسر با هدف تبدیل آن به یک سایت گردشگریسومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران1398
62دریافت فایل PDF مقالهتبیین راهبردهای گردشگری در شهر چابکسر با تاکید بر زیباسازی فضای ساحلیسومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران1398
63دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر بهبود بخشی فضای شهر با رویکرد نوزایی شهری (مطالعه موردی مرکز شهر ساری)پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار1398
64دریافت فایل PDF مقالهساماندهی فضای شهری در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی شهرچالوسپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه1398
65دریافت فایل PDF مقالهمناسبت گزینی ساماندهی فضاهای شهری و مدیریت بحران در شهر چالوس با رویکرد پدافند غیرعاملپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه1398
66دریافت فایل PDF مقالهالویت دهی شاخص های ارزیابی زیست محیطی leed-nd در شهرهای ساحلی استان مازندراندومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو1399

تالیفات مجید سنایی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1گزارشچالش های صنعت گردشگری با نگاهی به ایرانموسسه انتشاراتی اندیشه اساتید1392فارسی

جوایز و افتخارات مجید سنایی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1رتبه اول کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری1390
تاریخ ایجاد رزومه: 13 بهمن 1399 - تعداد مشاهده 83 بار

نمودار سالانه مقالات مجید سنایی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مجید سنایی

آدرس ایمیل: majid.sanaei@yahoo.com
کشور: ایران استان: مازندران شهر: نوشهر

به اشتراک گذاری صفحه مجید سنایی

علایق شخصی

  • تاب آوری شهری
  • شهرسازی مشارکتی
  • حق به شهر
  • حکمروایی خوب شهری
  • نوشهرگرایی
پشتیبانی