مجید سنایی

majid sanaei

دکتر

Researcher ID: (238630)

72
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب نظام مدیریت شهرها با تاکید بر تجارب شورایی (نظم نوین جهان و ایران) (انتشارات ناسنگ) - 1400 - فارسی
  • کتاب چالش های صنعت گردشگری با نگاهی به ایران (موسسه انتشاراتی اندیشه اساتید) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری (1390)