سنجش وضعیت مدیریت بحران زلزله در منطقه 12 شهر تهران از طریق بررسی مراحل پیش از بحران، حین بحران، بحران در شرایط اولیه و پس از بحران

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

389

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF02_103

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

مدیریت بحران فرایندی است که شامل مدیریت قبل از بحران، مدیریت حین بحران، مدیریت بحران در شرایط اولیه و مدیریت پس از بحران میباشد. با توجه به وجود بافتهای فرسوده و قدیمی در منطقه 12شهر تهران، و اینکه از لحاظ پهنه بندی آسیب پذیری زلزله جزء پهنه های پرمخاطره محسوب میشود، سنجش وضعیت مدیریت بحران زلزله در این منطقه میتواند از اهمیت بالاییبرخوردار باشد. در این پژوهش که هدف از آن بررسی و سنجش وضعیت مدیریت بحران زلزله در منطقه 12 شهر تهران میباشد،از طریق پرسشنامه از 35 نفر از متخصصین امور شهری و با استفاده از آزمون T تک نمونهای این نتیجه حاصل شد که تمامیشاخصها شامل مدیریت قبل از بحران، مدیریت حین بحران، مدیریت بحران در شرایط اولیه و مدیریت پس از بحران در وضعیتنامناسبی قرار دارند و در نتیجه مدیریت بحران که شامل مجموع چهار شاخص مطرح شده میباشد در وضعیت نامناسبی است. سپس از طریق آزمون فریدمن شاخصها را به منظور الویتبندی، رتبهبندی شد که متغیر مدیریت پس از بحران از تمامی متغیرها،در وضعیت نامناسبتری قرار دارد و به عنوان الویت اول در ارایه راهبردها و سیاستها نظر گرفته میشود.

نویسندگان

یونس کارآمدبیشه

دانشجوی کارشناسی ارشد

مجید سنایی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری