فصلنامه مدیریت دولتی

Journal of Public Administration

مدیریت دولتی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت دولتی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از مهر ماه سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

حوزه های پذیرش مقالات:

معیارهای محوری مدیریت دولتی، مدیریت مالی در بخش دولتی،شهروندی و مدیریت دولتی، فناوری و بخش دولتی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات