آقای دکتر علی اکبر پیوسته

Dr. َAliakbar Peyvasteh

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه

Researcher ID: (393567)

26
8
6

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت بازاریابی پیشرفته (انتشارات جهاد دانشگاهی همدان) - 1401 - فارسی
  • کتاب مدیریت یادگیری سازمانی (انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل) - 1400 - فارسی
  • کتاب مدیریت برپایه ارزش ها (انتشارات تهران) - 1398 - فارسی
  • کتاب فرهنگ و مدیریت جهادی (تهران) - 1395 - فارسی
  • کتاب مدیریت تحول سازمانی (دانشگاه امام علی (ع)) - 1394 - فارسی
  • کتاب عناصر اثربخش در مدیریت (تهران) - 1393 - فارسی