آقای دکتر علی قربانی

Dr. Ali Ghorbani

استادیار گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176641)

12
43
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی