تحلیل طراحی هوشمند تجهیز کارگاه در پروژههای ساختمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF09_034

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1401

چکیده مقاله:

جانمایی کارگاههای عمرانی ، نقش اساسی را در بهره وری عملیات ساخت و ساز و موفقیت پروژه ایفامی کنند. جانمایی کارگاههای ساختمانی یک موضوع تک بعدی نیست ، بلکه دارای ابعاد و جهات مختلفی مانند ایمنی ، جابجایی ، هزینه ، امنیت محیط زیست و غیره می باشد که باید همگی آنها در جانمایی کارگاهها لحاظ شوند.در این پژوهش ابتدا لزوم و اهمیت تجهیز کارگاه مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه اصول و الزامات تجهیزکارگاه تبیین و تحلیل گردیده است . در ادامه به عنوان نمونه ، نقشه ای از تجهیزکارگاه، از نظر سازگاری با اصول و الزامات طراحی و تجهیز کارگاه مورد بررسی قرارگرفته است .

کلیدواژه ها:

جانمایی کارگاه های عمرانی ، پروژه ، ایمنی ، اهمیت تجهیز کارگاه ، الزامات طراحی و تجهیز کارگاه .

نویسندگان

علی قربانی

استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

هادی زیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، موسسه آموز شعالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار، ایرا ن